Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Articles

Corona

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Via deze weg willen we jullie zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk informeren over de verwachtingen van de komende weken.

Lessen en schoolwerk voor de leerlingen

De komende drie weken zijn schoolweken en dus geen vakantie. De geplande HT’s en KO’s tot en met 3 april worden geannuleerd of uitgesteld tot na de paasvakantie. De opgegeven taken worden behouden.
Onder begeleiding van de leerkrachten op afstand zal je zelfstandig aan het werk moeten gaan. We rekenen op je inzet en positieve medewerking in deze nieuwe situatie.
Dit wordt van jou verwacht:

  • Lees dagelijks je berichten op Smartschool.
  • Bekijk dagelijks je digitale agenda op Smartschool.
  • Ga rustig om met de opgegeven taken. Stel een lijst op van wat dringend en niet dringend is.
  • Maak alle taken zoals opgegeven in de agenda, respecteer de deadlines.
  • Verwerk de leerstof zelfstandig zoals opgegeven in de agenda. Deze leerstof kan na de paasvakantie geëvalueerd worden.
  • Een leerkracht die live wil lesgeven doet dit in principe volgens het lessenrooster. Hij/zij kondigt dit 24 uur op voorhand aan, zodat je je er op kan organiseren.

We hopen dat je je schoolwerk goed zal opvolgen: het is heel belangrijk om geen achterstand op te lopen.

Oudercontact en rapporten

De oudercontacten worden geannuleerd.

We passen de data van de rapporten aan: het volgende rapport zal in alle graden gepubliceerd worden op dinsdag 31/3 om 16 u.

Opvang op school

We hanteren het algemene principe dat er zo weinig mogelijk mensen op school mogen zijn en dat er zo weinig mogelijk verloop mag zijn. Dit is een heel belangrijke preventieve maatregel.
We vragen onze leerlingen om niet naar school te komen om boeken te ontlenen in de mediatheek of om andere zaken te komen ophalen. We verwachten alleen de leerlingen voor wie we opvang moeten voorzien.

We blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilati … De opvang wordt georganiseerd tijdens de reguliere schooluren (8.30 u. – 16.05 u. / woensdag tot 12.00 u.). Er wordt geen avondstudie voorzien.

Wie gebruik moet maken van de mogelijkheid tot opvang verwittigt op voorhand de school uitsluitend via e-mail (info@dbz.be) of via een Smartschoolbericht (aan Martin Vande Kerckhove).

Er worden geen maaltijden en/of broodjes voorzien.

We hopen dat iedereen zijn weg vindt in deze volledig nieuwe en onbekende situatie en blijven steeds voor jullie bereikbaar. Lees dagelijks jullie smartschoolberichten, zo kunnen we jullie op de hoogte houden van elke nieuwe evolutie.
Verwacht niet dat we alles al voorzien hebben en dat alles volgens plan verloopt. Het is voor ons allen nieuw, iets wat we nooit eerder meemaakten.
Aanvaard dat de afspraken gaandeweg bijgestuurd worden, ook van hogerhand krijgen we voortdurend bijsturingen.

Een grote dank aan iedereen voor de goede opvolging en de creativiteit om met deze situatie om te gaan.