Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Studieaanbod

De tweede graad is oriënteren

In de tweede graad kiezen leerlingen al gerichter.

De verschillende richtingen bereiden voor op de componenten van de derde graad, waar per studierichting twee componenten aan elkaar gekoppeld zijn.

Latijn

 • Wat?
  In deze richting gaat de grootste aandacht naar Latijn. Via het vak Latijn wordt de leerling warm gemaakt om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt het taalgevoel aangescherpt. In de lessen Latijn wordt ook aandacht geschonken aan culturele en filosofische onderwerpen en wordt de Romeinse samenleving bekeken binnen een hedendaagse context. Het aspect spraakkunst ruimt meer en meer de plaats voor het bestuderen van teksten.
  Moderne talen vormen ook een belangrijke component in deze studierichting.
 • Voor wie?
  Een gezonde belangstelling voor oude talen is een noodzaak om deze studierichting gemotiveerd aan te pakken.
  De leerling kan naargelang de voorkeur voor moderne vreemde talen of wiskunde kiezen tussen vier of vijf uur wiskunde.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  In de derde graad wordt logischerwijze gekozen voor Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen of Latijn-wiskunde. Ook een overstap naar een richting zonder Latijn is mogelijk.

Latijn-Grieks

 • Wat?
  Zowel op het gebied van spraakkunst als woordenkennis wordt de kennis van het Grieks en het Latijn verder uitgebreid. Er wordt hierbij zoveel mogelijk gewerkt met oorspronkelijke teksten. Jaar na jaar wordt de leerling meer ondergedompeld in de Romeinse en Griekse cultuur. Deze studierichting scherpt de zin voor taal aan en leert de leerlingen om oude culturen in een hedendaags perspectief te plaatsen.
  Moderne talen vormen ook een belangrijke component in deze studierichting.
 • Voor wie?
  Voor leerlingen die al in het tweede leerjaar de basisoptie Grieks–Latijn kozen.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  Logisch vervolg in de derde graad is Grieks-Latijn, Grieks-moderne talen, Grieks-wetenschappen, Grieks-wiskunde, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde.

Wetenschappen

 • Wat?
  Er gaat ruime aandacht naar de wetenschappelijke vakken biologie, fysica en chemie die de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen.
  De leerlingen leren de verschillende facetten van het wetenschappelijk denkproces aan.
 • Voor wie?
  Positief wordt deze studierichting gekozen omwille van de belangstelling voor wetenschappen en wiskunde.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  Meest logische stap naar de derde graad is Moderne talen-sport, Moderne talen-wetenschappen, Moderne talen-wiskunde, Wetenschappen-topsport, Wetenschappen-wiskunde of Sportwetenschappen.

Sportwetenschappen

 • Wat?
  De studierichting Sportwetenschappen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee componenten: de natuurwetenschappelijke en de motorisch-sportieve. Er gaat ruime aandacht naar de wetenschappelijke vakken biologie, fysica en chemie die de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. De leerlingen leren de verschillende facetten van het wetenschappelijk denkproces aan. Ook wiskunde is een belangrijke component.
  In de sportlessen komen onder andere aan bod: atletiek, balsporten, gymnastiek, zwemmen, ritmische vorming.
 • Voor wie?
  Voor leerlingen met een goede studiehouding, interesse en aanleg voor wetenschappen in combinatie met een sportieve ingesteldheid.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  De meest logische stap is Sportwetenschappen, maar ook Moderne talen–Wetenschappen, Moderne talen–wiskunde en Wetenschappen–wiskunde zijn zeker haalbaar.

Economie

 • Wat?
  Gezinnen, bedrijven en overheid zijn verschillende huishoudingen die voortdurend in relatie zijn met elkaar. Vanuit deze beginsituatie vertrekt de studie van de economie. Hierbij wordt gefocust op de gedragingen van de consumenten (verbruikers) en de producenten (voortbrengers van goederen).
  Moderne talen vormen ook een belangrijke component in deze studierichting.
 • Voor wie?
  Positief wordt deze studierichting gekozen omwille van de belangstelling voor economie. Naargelang de voorkeur voor moderne vreemde talen of wiskunde kunnen leerlingen in de meeste scholen kiezen uit 4 of 5 uur wiskunde.
  De leerlingen kunnen belangstelling opbrengen voor economisch-maatschappelijke problemen.
  De leerlingen hebben aanleg voor het structureren en verwerken van informatie.
  Helder, logisch en kritisch kunnen denken is een pluspunt.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  Economie-moderne talen, Moderne talen–wetenschappen, Moderne talen–wiskunde en Wetenschappen–wiskunde zijn ook haalbaar als men uit Economie komt met 5 u wiskunde in de tweede graad.

Humane wetenschappen

 • Wat?
  In deze studierichting krijg je een inleiding in de gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen, die in de derde graad worden uitgediept. Daarbij ligt de klemtoon op communicatieve vaardigheden. Het aantal lesuren wiskunde is vier. Dat is hetzelfde leerplan als in de richtingen Economie en Latijn met vier uur wiskunde. Een vijf uur wiskundepakket is niet mogelijk. De leerplannen talen en alle algemene vakken zijn dezelfde als in de andere aso-richtingen.
 • Voor wie?
  Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Kritische vragen stellen en omgaan met informatie (verzamelen, verwerken en rapporteren) zijn belangrijke doelen. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.
 • Logisch vervolg in de derde graad?
  De meest logische stap is Humane wetenschappen maar ook Economie–moderne talen is haalbaar in de derde graad. Vanuit de studierichting Humane wetenschappen kan je niet doorstromen naar de richtingen met sterke component wiskunde.

Lessentabel tweede graad

Voor de tweede graad betekenen de getallen voor de "/" wat in het 3e jaar gegeven wordt. Wat na de "/" staat, wordt in het 4e jaar gegeven.

In de afdelingen Latijn en Economie kan gekozen worden voor een extra uur wiskunde of een extra uur taal.

Tweede graad
GO LA GR NE FR EN DU WI GE AA EC IN FY CH BI MO PO LO SP GW CW Tot
GRLA 2 4 4 4 3 2 0/1 4 2 1 - - 1 1 1 - 1/0 2 - - - 32
LA(4) 2 5 - 4 4/3 3 0/1 4 2 1 - 1 1 1 1 0/1 1/0 2 - - - 32
LA(5) 2 5 - 4 4/3 2 0/1 5 2 1 - 1 1 1 1 0/1 1/0 2 - - - 32
WE 2 - - 4 5/4 3 0/1 5 2 1 - 1 2 2 2 0/1 1/0 2 - - - 32
SPWE 2 - - 4 4 3/2 0/1 5 2 1 - - 2 2 2 - - 2 3 - - 32
EC(4) 2 - - 4 5/4 3 0/1 4 2 1 4 1 1 1 1 0/1 1/0 2 - - - 32
EC(5) 2 - - 4 4 3/2 0/1 5 2 1 4 1 1 1 1 0/1 1/0 2 - - - 32
HW 2 - - 4 4 3/2 0/1 4 2 1 - 1 1 1 1 0/1 1/0 2 - 3 2 32

De afkortingen

AA
aardrijkskunde
BI
biologie
CH
chemie
CW
cultuurwetenschappen
D/E
Duits of economie
DF
differentiatie Frans
DW
differentiatie wiskunde
DU
Duits
EC
economie
EN
Engels
ES
esthetica
FR
Frans
GW
gedragswetenschappen
GE
geschiedenis
GO
godsdienst
GR
Grieks
HW
humane wetenschappen
IN
informatica
KS
klassieke studiën
LA
Latijn
LO
lichamelijke opvoeding
MO
muzikale opvoeding
FY
fysica
NE
Nederlands
NW
natuurwetenschappen
OF
ondersteuning Frans
ON
ondersteuning Nederlands
OW
ondersteuning wiskunde
PO
plastische opvoeding
SE
seminarie
SI
socio-economische initiatie
TE
techniek
SP
sport
TU
talentenuur
WE
wetenschappen
WI
wiskunde
WW
wetenschappelijk werk