Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

ICT

De Digisprong op DBZ

De Vlaamse regering wil de digitale achterstand van het Vlaamse onderwijs ombuigen naar een voorsprong. Dit project noemt ze Digisprong. Een belangrijke pijler van dit project is de financiële ondersteuning voor de scholen.

Aangezien de digimiddelen bedoeld zijn voor de leerlingen die nog geen ICT-toestel hebben, beslist de school om zelf de toestellen te kopen en ter beschikking te stellen aan de leerlingen die nog geen ICT-toestel op school hebben. Leerlingen worden geen eigenaar van het toestel: ze krijgen de toestellen in bruikleen. De school kiest voor een iPad als toestel, aangezien we sinds verschillende jaren een iPadtraject volgen.

Op onze school komen daarvoor in aanmerking, in schooljaar 2021–2022: de leerlingen van het 1e, 2e, 3e en 6e jaar. De leerlingen van het 4e en 5e jaar bezitten reeds een persoonlijke iPad n.a.v. het iPadtraject dat enkele jaren geleden is opgestart.

Concrete uitwerking op DBZ (schooljaar 2021–2022):

 • Alle leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar krijgen een iPad met hoes en toetsenbord in bruikleen.
 • De leerlingen van de derdes die vorig schooljaar in de tweedes in de basisoptie Economie en organisatie een iPad kochten, krijgen € 50. Zij blijven eigenaar van hun iPad.
 • Kostprijs voor de ouders van de leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar:
  • eenmalige waarborg van € 125
  • jaarlijkse bijdrage van € 20 voor bruikleen, licenties, apps, enz…
  • De iPads zijn verzekerd door de school bij onopzettelijke schade op school en op weg van/naar huis.
 • De zesdes krijgen geen persoonlijke iPad in bruikleen: zij kunnen op school de toestellen van de beschikbare iPadkoffers gebruiken.
 • Alle leerlingen van het 4e en 5e jaar betalen zoals voorheen de jaarlijkse bijdrage € 15 voor licenties, apps, enz…
 • Instromers in de vierdes en vijfdes die geen eigen iPad hebben, kunnen een school-iPad huren voor € 7 per maand.

Wat na digisprong?

De financiële ondersteuning is eenmalig. Vanuit Digisprong wordt wel voorzien in een vervolg van 11 miljoen per jaar voor alle niveaus vanaf 2023. Het bedrag van de huidige Digisprong is ongeveer 375 miljoen. Dit geld komt uit de Vlaamse relance-pot, die bedoeld is voor eenmalige toekomstgerichte transitie-investeringen. De Vlaamse relance-pot wordt grotendeels gespijsd door Europese gelden.