Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

ICT

ICT voor leerling, leerkracht & ouder

DBZ biedt heel wat ICT-diensten aan. Verschillende doelgroepen kunnen er gebruik van maken: leerlingen, leerkrachten en ouders.

Je bent leerling

 • Je krijgt met een DBZ-account toegang tot het schoolnetwerk, Smartschool, Google Apps.
 • Op school kan je aan de slag op een schoolpc in de bibliotheek, een pc-klas, een vaklokaal, het OLO, …
 • Lesdocumenten kan je opslaan in je persoonlijke map op het schoolnetwerk of online op Smartschool of in je Google drive.
 • Persoonlijke mailbox.
 • Je kan op school printen, kopiëren en scannen.

Je bent leerkracht/medewerker

 • Je krijgt met een DBZ-account toegang tot het schoolnetwerk, Smartschool, Google Apps.
 • Op school kan je aan de slag op een schoolpc in de bibliotheek, een pc-klas, een vaklokaal, de leraarszaal, een graadbureau, …
 • Lesdocumenten kan je opslaan in je persoonlijke map op het schoolnetwerk of online op Smartschool of in je Google drive.
 • Persoonlijke mailbox.
 • Je kan op school printen, kopiëren en scannen.
 • Via Smartschool krijg je ook toegang tot het leerlingvolgsysteem en Skore (puntenboekje en rapportsysteem).
 • In alle vaklokalen is er een vast opgestelde leraarspc met netwerktoegang, beamer en geluidsinstallatie.
 • Toegang tot het draadloos netwerk
 • Van tijd tot tijd organiseren we zelf interne nascholing, als aanvulling op het bestaand aanbod van onze partners. Specifiek voor ICT is er het bundeltje “ICT op school, je kan meer dan je denkt”, dat een hulpmiddel en werkinstrument is om te kijken waar je zelf staat en interne nascholing te organiseren. Je vindt het op Intradesk (Smartschool).

Je bent ouder

 • Je hebt geen DBZ-account.
 • Wanneer een leerling start op DBZ, ontvangen beide ouders in de loop van september een brief met de aanmeldgegevens van hun Smartschool co-account: de gebruikersnaam (= dezelfde als de leerling) en een startwachtwoord. Bij de eerste aanmelding moet dat startwachtwoord veranderd worden in een zelfgekozen wachtwoord en moet je ook een e-mailadres opgeven. Met die Smartschool co-account kan je de leeromgeving bekijken, schoolcommunicatie raadplegen, gepubliceerde rapporten en punten inkijken, enz …
 • N.a.v. het eerste oudercontact krijg je ook toegang tot de oudercontactapplicatie op Smartschool.
 • I.s.m. de ouderraad organiseren we van tijd tot tijd ook infosessies over ICT op school.