Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Nieuws

Proclamatie - vrijdag 28 juni om 10u

Vanaf vrijdag 21 juni om 12u tot aan de proclamatie op vrijdag 28 juni zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten zitten tijdens die dagen samen om hun resultaten te bespreken en hun rapport voor te bereiden. Er zijn dan uiteraard geen lessen meer.

De leerlingen worden weer op school verwacht op vrijdag 28 juni om 10u voor de proclamatie. Ze zitten dan eventjes samen met al hun klasgenoten en hun klassenleerkracht die het rapport zal overhandigen. De proclamatie wordt gevolgd door een (vrijblijvend) oudercontact met de klasleerkracht, indien gewenst.

De proclamatie van de zesdes is op donderdag 27 juni om 20u in de turnzaal.

ouder recenter