Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Ruimte voor leren

Labo's

Bunsenbranders getest in de les chemie

Het labo is de plek bij uitstek om de theorie verworven in de lessen wetenschappen te toetsen aan de praktijk.

Met bunsenbranders, pipetten, maatkolven, proefbuisjes, … kunnen leerlingen hier aan de slag.

Onder begeleiding van de leerkrachten biologie, chemie en natuurwetenschappen voeren de leerlingen proeven uit ter verduidelijking van of als inleiding op de leerstof.

Door een geleidelijke opbouw gedurende de verschillende jaren van het humaniora, kunnen leerlingen in het laatste jaar hier volledig zelfstandig experimenten uitwerken.