Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Campus

Ruimte voor leren

DBZ biedt voor alle leerlingen leeromgevingen die aansluiten bij eigentijdse lesmethodieken.

ICT-uitgeruste lokalen

Alle computers in klaslokalen, vaklokalen en specifieke leeromgevingen – verspreid over de campus – zijn aangesloten op het internet en op het schoolnetwerk. Ons ICT-team is dagelijks in de weer om ICT-diensten en infrastructuur aan te bieden die ICT-ondersteund leren en samenwerken bevorderen.

  • In de eerste graad hebben de verschillende klassen nog een eigen klaslokaal naast de vele vaklokalen.
  • Vanaf de tweede en de derde graad verhuizen leerlingen van vaklokaal naar vaklokaal.

Leerlingenaccounts

Alle leerlingen hebben een eigen account.
Ze hebben ook opslagruimte op het schoolnetwerk en online (Smartschool en Google Drive).

Specifieke leeromgevingen

Klas- en vaklokalen

ruimte voor leren

Uitnodigende lokalen die de sfeer van het vak uitstralen, waar didactisch materiaal en naslagwerken bij de hand zijn, waar de leerkracht als een gastheer zijn leerlingen welkom heet, scherpen de zin om gefocust te werken aan.

We proberen een stimulerende leeromgeving te creëren door al onze vaklokalen uit te rusten in functie van de onderwijsvakken. Alle leslokalen beschikken daarom over computers, projectieapparaten, netwerk en geluidsinstallatie.

.

Onze open leeromgeving (OLO)

Waar in heel veel gevallen een open leercentrum heel veel leerlingen in één open ruimte samenbrengt, kiest DBZ voor een werkvloer waar verschillende ruimtes apart en toch in verbinding met elkaar gebruikt worden.

Onze OLO is uitgebouwd rond een centrale hal waar leerlingen in groep kunnen overleggen, waar leerkrachten instructies of feedback geven.

Er is een open computerlokaal waar leerlingen individueel of in groep aan de slag kunnen. De leerkracht neemt er een begeleidende rol op.

Daarnaast kunnen groepen leerlingen terecht in een van de zes satellietklasjes. In een kleine, afgescheiden ruimte oefenen ze bijvoorbeeld presentaties, rollenspelen, vergadertechnieken of werken ze aan presentaties. De begeleidende leerkracht houdt een oogje in het zeil en kan binnenspringen om feedback te geven.

Er zijn maximaal twee klasgroepen tegelijkertijd aan de slag in onze OLO.
Werken in de OLO dwingt leerlingen tot activiteit, tot zelfstandig en zelfsturend aan de slag gaan. Een uitdaging die we inbouwen vanaf de tweede graad.

Labo's

Bunsenbranders getest in de les chemie

Het labo is de plek bij uitstek om de theorie verworven in de lessen wetenschappen te toetsen aan de praktijk.

Met bunsenbranders, pipetten, maatkolven, proefbuisjes, … kunnen leerlingen hier aan de slag.

Onder begeleiding van de leerkrachten biologie, chemie en natuurwetenschappen voeren de leerlingen proeven uit ter verduidelijking van of als inleiding op de leerstof.

Door een geleidelijke opbouw gedurende de verschillende jaren van het humaniora, kunnen leerlingen in het laatste jaar hier volledig zelfstandig experimenten uitwerken.

PC-klassen

Onze leerlingen trekken heel geregeld naar een computerklas.

We beschikken over zes traditionele PC-klassen, waar leerlingen les krijgen, ondersteund met PC-infrastructuur voor elke leerling, projectie en beamer aangesloten op de leerkrachtenpc.

De eerste graad heeft er twee, drie klassen liggen heel centraal en worden druk gesolliciteerd voor heel uiteenlopende vakken en opdrachten, de derde graad gebruikt in blok C een eigen pc-klas voor aardrijkskunde.

M&M eerste graad

M&M – neen, niet de snoepjes – staat voor “Multimediaklas”.

Onze eerste- en tweedejaars trekken geregeld naar hun openleeromgeving.

Er is plek om individueel opzoekingswerk aan de pc te combineren met overleg in groep. Met een degelijke beamer en projectiescherm kunnen ze meteen ook hun resultaten presenteren.

Presentatiezaaltje

Na hun schoolcarrière zullen leerlingen nog wel eens een presentatie moeten geven. Om het realiteitsgehalte van dergelijke spreekoefeningen te verhogen, kunnen leerlingen uitwijken naar een ruimte die helemaal niet refereert aan een klaslokaal.

In de presentatieruimte staan geen lesbanken, het publiek zit in rijen, of in een kring. Wie presenteert, kan gebruik maken van een lezenaar, pc en projectie.

De ruimte biedt ook mogelijkheden om met leerlingen anders aan de slag te gaan. Kringgesprekken, toneeltjes, creatieve oefeningen komen er gemakkelijker tot hun recht.

iPadklas eerste graad

Dit schooljaar wordt de iPadklas onder andere gebruikt voor het talentenuur Tinkering, waarbij leerlingen met afvalmateriaal creatieve uitvindingen maken.

Tijdens overige lesuren trekken klasgroepen naar de iPadklas om bepaalde leerstof te verwerken, met de iPad als hulpmiddel. Ze zijn dan actief aan het werk voor bijvoorbeeld Nederlands, wetenschappelijk werk of aardrijkskunde.

Vanaf volgend schooljaar willen we het lokaal ook gebruiken voor exploratieve lessen wiskunde/wetenschap/techniek in het nieuwe eerste jaar.

De multifunctionele ruimte

Don Bosco is stille getuige van alle activiteiten in onze multifunctionele ruimte.

De kapel, nu omgedoopt tot multifunctionele ruimte, is een belangrijke plek op DBZ.

De ruimte heeft een eigen functionaliteit. Het is een plek

  • waar we samen kijken, luisteren en vooral genieten van bijvoorbeeld voordracht, toneel, film of muziek;
  • waar leerkrachten samenkomen voor een algemene vergadering;
  • waar we gebedsvieringen organiseren;
  • waar infoavonden en gespreksavonden van bijvoorbeeld de ouderraad plaatsvinden.

De bieb als leeromgeving

Hoe inspirerend kan een leeromgeving zijn? Begeleid zelfstandig leren komt in onze bibliotheek helemaal tot zijn recht.

Omringd door duizenden boeken, met computers binnen handbereik, gaan leerlingen aan de slag. Ze snuffelen door encyclopedieën, dichtbundels, naslagwerken, romans, woordenboeken, tijdschriften en gespecialiseerde werken.

Online databanken

Het schoolabonnement van onze bibliotheek maakt het mogelijk online databanken te consulteren vanop de schoolpc’s. Van thuis uit gaat dat niet.