Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

School met visie

Visie rond ICT en mediawijsheid

De wereld is in constante verandering en is in steeds toenemende mate digitaal. Die evolutie is geen voorbijgaande trend, maar een diepgaande verandering die de dagelijkse wereld van onze leerlingen en leerkrachten fundamenteel transformeert, in snel tempo.
Een evenwichtig, eigentijds en wakker schoolbeleid moet aandacht hebben voor de rol van het digitale in ons onderwijs.

Visie en beleid 2016–2017

In een notendop

ICT moet vlot en vertrouwd zijn en mogelijkheden creëren. Door technologie anders en beter in te zetten, kunnen we meer halen uit onze leerkrachten en leerlingen.

De vijf hoofdpunten

De visie van het ICT-team op de rol van ICT/technologie/het digitale in het onderwijs en op onze school, anno 2016 en met het oog op de toekomst:

 • We voorzien overal op school voor iedereen snelle en performante toegang tot het internet.
  (= synchrone glasvezelverbinding)
 • Het gebruiken en inzetten van ICT moet zo eenvoudig en vlot mogelijk zijn.
  (= draadloos, snel, vertrouwd, met persoonlijke toestellen)
 • Iedereen moet op zo veel mogelijk lesplaatsen vlotte en vrije toegang hebben tot schermen voor audio en video.
  (= draadloze toegang tot TV’s, beamers en geluid)
 • De keuze voor vlotte en toegankelijke ICT-middelen speelt een belangrijke rol in het creëren van uitdagende, persoonlijke en efficiënte leercontexten.
  (= technologie en ICT als ondersteuning en motor van onderwijsvernieuwing en activerende didactiek)
 • We zetten meer in op leren over en met ICT en techniek.
  (= logisch denken, STEM, techniek, programmeren, …)

Het ICT-team

Om deze visie waar te maken, beschikt de school over een ICT-team.
Ongeveer om de anderhalve maand vindt een vast geroosterd structureel overleg plaats tussen de directie en het ICT-team.

ICT-beleid 2013–2015

Het dagelijks leven op onze school steunt elk jaar meer op een vlotte werking van een steeds complexere ICT-infrastructuur. Daarnaast vraagt het enorme aanbod van nieuwe media en ICT-technologie onze aandacht. We gaan echter niet over één nacht ijs.

Wat doen we?

Na kritisch overleg en met een doordachte investering van middelen en mensen bieden we aan onze leerlingen en het personeel zinvolle nieuwe samenwerkings-, communicatie- en onderwijsfaciliteiten.

In elk leslokaal wordt leren en onderwijzen ondersteund door netwerktoegang met internet en projectie. Op alle schoolpc’s staat dezelfde software, up-to-date en liefst gratis en cross platform: iedereen kan op school dus overal aan de slag. De online platformen Smartschool en Google Apps halen de barrière tussen school en thuis weg.

Waarom doen we wat we doen?

We doen dat gestuurd door wat de diverse leerplannen, de vakoverschrijdende eindtermen ICT voor de eerste graad en de eindtermen inzake onderzoekscompetentie in de tweede en derde graad ons opleggen. De hedendaagse maatschappij stelt bv. nieuwe eisen inzake online documentenopslag en online delen/samenwerken.

In de vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs staat ook mediawijsheid. Jongeren moeten leren omgaan met alle media. We werken dus bij al onze leerlingen aan een breed pakket aan ICT-vaardigheden en de bijhorende noodzakelijke attitudes: technische vaardigheden, informatievaardigheden en strategische vaardigheden. Omgaan met sociale media is daar een belangrijk aspect van.

Vanuit ons opvoedingsproject zijn we extra bekommerd dat geen leerling de ICT-trein mist. Misbruik en cyberpesten kunnen niet op onze school. Dat pakken we aan.

Onze schoolwebsite en onze officiële Facebookpagina passen in dit brede ICT-opzet. We ondersteunen het rijke DBZ-leven met een transparante en open communicatiestijl.

Hoe ICT en sociale media ingezet kunnen worden in een schoolse omgeving, wordt aangestuurd door onze ICT-coördinatoren, ondersteund door het mediateam.

Ga naar de de ICT-portaalpagina.
Met een ICT-vraag kan je terecht bij de ICT-coördinatoren.
Met mediavragen kan je terecht bij het mediateam.