Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

School met visie

Visie op schoolorganisatie

De apotheosedag kon maar slagen dankzij de grenzeloze inzet van vele medewerkers. Super!

Betrokkenheid van alle medewerkers is de sleutel om het leef- en leerklimaat op DBZ ‘in dialoog met Don Bosco’ gaande te houden.

DBZ stelt de leerling centraal.

DBZ investeert in een doordachte uitbouw van een degelijke onderwijsinfrastructuur.

DBZ stimuleert haar medewerkers om lessen en leergebonden activiteiten uit te bouwen, te herdenken.

DBZ zet sterk in op leefactiviteiten die de school een identiteit geven. Leefactiviteiten kleuren buiten de lijntjes van de lessenrooster en geven dynamiek aan ons onderwijsproject.

DBZ zoekt hoe kwaliteiten van medewerkers optimaal kunnen worden ingezet, voor bijvoorbeeld de organisatie van het talentenuur of seminaries, of om waardevolle initiatieven als Dadarock, Kooriander, schoolsport gaande te houden.

DBZ stimuleert haar medewerkers om zich mee verantwoordelijk te voelen voor het hele schoolgebeuren. Voor sommige bijzonder pedagogische taken worden daartoe uren vrijgemaakt in het lessenpakket.

Participeren is dan ook een een belangrijke pijler van onze schoolorganisatie. Er zijn tal van werkgroepen en raden die zich focussen om een specifiek aspect van onze schoolse identiteit in de verf te zetten en concreet georganiseerd te krijgen.

Engagement is een sterkhouder van ons opvoedingsproject: achter elk initiatief schuilt telkens weer het engagement van medewerkers én leerlingen.

De werkgroep visiebevraging stelde een prioriteitenplan op.