Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leerzorg en hulpmiddelen

Attituderapport eerste graad

We willen onze leerlingen uitdagen om te groeien naar een sterke leerhouding en een kritische leefhouding: jongeren die bereid zijn een leven lang bij te leren, jongeren die zichzelf steeds beter kennen en met de andere kunnen communiceren.

Elk attituderapport is ingevuld door de klassenraad voorgezeten door de klassenleraar. Het is nooit een eenzijdige kijk op de leef- en leerhouding. Het attituderapport geeft geen cijferquotaties maar wel tekstappreciaties. Het attituderapport wil de leerlingen een spiegel voorhouden waarin ze zichzelf zien evolueren tot weerbare jongeren.

Het rapport kan zo een leidraad zijn om te communiceren of van gedachten te wisselen over de groeicurve in leer- en leefhouding van onze leerlingen.