Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Campus

Ruimte voor zorg

Een knusse verstillingsruimte kan houvast bieden.

Onze school zoekt naar plekken waar leerlingen met een zorgvraag naartoe kunnen.

Onze zorgruimtes situeren zich in .

Leerlingen kunnen terecht aan het centrale secretariaat voor EHBO. Vlakbij is het ziekenzaaltje. Zieke leerlingen vinden er tijdelijk een rustplekje.

Op de tweede verdieping van het A-gebouw is er onze fluistergang. Daar heeft het CLB-schoolteam een stemmig kantoor – gespreksruimte.
Er is vlakbij ook een verstillingsruimte waar leerlingen terecht kunnen om even op adem te komen.

In de dynamiek van een doorsneeschooldag is er wel eens een leerling die even nood heeft aan een time-out.
Die leerling wordt dan tijdelijk apart gezet in de bibliotheek of in een van de kleine zaaltjes in de Wetstraat, om stoom af te blazen. Onze graadcoördinatoren houden dan een oogje in het zeil.

Heb je een zorgvraag? Pak de telefoon, kom langs en klop aan, stuur een mailtje … Wie je voor welke vraag kan aanspreken, vind je op de pagina Zorgvragen & hulpwegwijzers.