Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leren op DBZ

Leermiddelen

Elke dag bijleren

Vandaag studeren onze leerlingen aan de hand van een meervoudig aanbod.

Handboeken en cursussen

DBZ wil service bieden en levert inspanningen om leerlingen op een comfortabele manier te faciliteren met het nodige studiemateriaal. Ons boekenfonds is een welkome ondersteuning om het schooljaar efficiënt op te starten.

Heel wat leerkrachten bouwen een eigen leercursus op. De school heeft een eigen kopieerdienst die zorgt voor snelle en verzorgde service zodat de lessen steeds in beste omstandigheden kunnen plaatsvinden. Op de schoolrekening staan de kopieën duidelijk aangegeven.

Digitaal aanbod

Naast handboeken en notities is er ook een digitaal aanbod. Uitgeverijen voorzien in hun methode een koppeling tussen leerwerkboeken en digitale extra’s zoals filmpjes en presentaties of extra oefenmateriaal. Vaak hoort bij een handboek een abonnement of toegangscode tot een online platform: in het begin van het schooljaar hoor je daar in de klas meer over.
Maar ook leerkrachten en vakgroepen bieden eigen cursussen en lesmateriaal online aan.

Via onze digitale platformen en leeromgeving bieden leerkrachten documenten, links, vaknieuws, oefeningen en taken aan. Ook de schoolagenda, met daarin o.a. de registratie van wat in elke les gebeurt en welke taken en toetsen je opgegeven krijgt, is digitaal te raadplegen — zowel voor leerlingen als voor ouders.

Meer info over hoe je hiermee aan de slag gaat, lees je in het ICT-luik onder van start met ICT.

Een eigen toestel voor elke leerling?

Onze school beschikt over een uitgebreide ICT-infrastructuur en een vloot uitleentoestellen (iPads, laptops, vast opgestelde pc’s). Vanaf schooljaar 2019–2020 hebben we de transitie ingezet naar een eigen toestel voor elke leerling. Je leest meer daarover in het ICT-luik.

Kopiëren en printen

De bibliotheek is open voor en na de lesuren om leerlingen de kans te geven om digitaal materiaal te printen.