Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

School met visie

Visie en beleid ICT

Hoe wil onze school werken aan ICT, digitale geletterdheid en mediawijsheid

De constante evolutie en steeds toenemende digitalisering in de samenleving, zorgen ervoor dat wij als school hierop moeten anticiperen. Die evolutie is geen voorbijgaande trend, maar een diepgaande verandering die de dagelijkse wereld van onze leerlingen en leerkrachten fundamenteel transformeert, in snel tempo.
Een evenwichtig, eigentijds en wakker schoolbeleid moet aandacht hebben voor de rol van digitalisering in ons onderwijs.

Een ICT-visie en -beleid kan nooit in steen gebeiteld voor altijd vastliggen: daarom toetst het ICT-team de beleidslijnen constant af aan de dagelijkse praktijk. Elk jaar worden visie en beleid bijgestuurd. Hieronder lees je in omgekeerde chronologische volgorde in welke richting de digitale neuzen op DBZ staan.

NB De visiedocumenten zetten de visie van het ICT-team uiteen; het effectieve beleid wordt na overleg opgemaakt in samenspraak met de directie. Hier en daar wijken de beleidsbeslissingen dan ook af van de voorstellen.

Visie en beleid 2019–2020

De grote lijnen in het ICT-beleid van dit schooljaar:
 • laatste fase in de grote netwerkupgrade (vervanging access switches en uitbreiding draadloos netwerk)
 • aanpak infrastructuur vaklokalen om het didactisch comfort te verhogen
 • evalueren en bijsturen van het pilootproject met iPads in de derdes, met als bedoeling een beslissing te nemen i.v.m. de mogelijke uitbreiding vanaf september 2019

Beleid en begroting werden in samenspraak met de directie vastgelegd op basis van overleg en de ICT-visie en het voorstel voor ICT-beleid van het ICT-team.

Visie en beleid 2018–2019

De twee hoofdpunten in het beleid van dit schooljaar:
 • verderzetten grootschalige netwerkupgrade (aanleg nieuwe backbone van fibrebekabeling over de hele campus, vervanging van lokale switches en uitbreiding draadloos netwerk)
 • diepgaand onderzoek naar de zinvolheid van 1:1 — een iPad voor elke leerling (met daarbij uitgebreid overleg met tal van betrokkenen en participatieorganen, studiedagen, externe begeleiding, enz…)

Enkele relevante documenten bij dit proces: Naar een visie op 1 op 1 voor DBZ, presentatie Boekentas 2/0. Dit interne onderzoek zette heel wat in gang, deed heel wat stof opwaaien en zorgde voor interessante en bij momenten verhitte discussies. Uiteindelijk besliste de directie om vanaf september 2019 op kleinere schaal ervaring op te doen in een pilootproject in de derdes.

Visie en beleid 2017–2018

Een geactualiseerde versie van de visie van het ICT-team, opgemaakt in oktober 2017, kan je hier lezen.

Enkele krachtlijnen uit het beleid van 2018:
 • We zetten de iPad verder in als lesgeeftoestel voor leerkrachten.
 • Verdere uitbouw van het draadloos netwerk.
 • We starten een grootschalige netwerkupgrade, gespreid over drie fases. In 2018 vervangen we het hart van het netwerk (core switches en server access).
 • Synchrone glasvezelverbinding voor internettoegang: gerealiseerd eind 2017.
 • Opstarten nieuwe functie binnen het ICT-team: de ICT-coach (pedagogische en didactische ondersteuning).
 • We starten het vraagstuk op of we de weg moeten inslaan van “1 op 1” (een persoonlijk toestel voor elke leerling)
 • We bouwen de vloot uitleentoestellen (koffers met iPads en laptops) verder uit.

Visie en beleid 2016–2017

In een notendop
ICT moet vlot en vertrouwd zijn en mogelijkheden creëren. Door technologie anders en beter in te zetten, kunnen we meer halen uit onze leerkrachten en leerlingen.

De vijf hoofdpunten

De visie van het ICT-team op de rol van ICT/technologie/het digitale in het onderwijs en op onze school, anno 2016 en met het oog op de toekomst:

 • We voorzien overal op school voor iedereen snelle en performante toegang tot het internet.
  (= synchrone glasvezelverbinding)
 • Het gebruiken en inzetten van ICT moet zo eenvoudig en vlot mogelijk zijn.
  (= draadloos, snel, vertrouwd, met persoonlijke toestellen)
 • Iedereen moet op zo veel mogelijk lesplaatsen vlotte en vrije toegang hebben tot schermen voor audio en video.
  (= draadloze toegang tot TV’s, beamers en geluid)
 • De keuze voor vlotte en toegankelijke ICT-middelen speelt een belangrijke rol in het creëren van uitdagende, persoonlijke en efficiënte leercontexten.
  (= technologie en ICT als ondersteuning en motor van onderwijsvernieuwing en activerende didactiek)
 • We zetten meer in op leren over en met ICT en techniek.
  (= logisch denken, STEM, techniek, programmeren, …)

De volledige ICT-visie van het ICT-team voor schooljaar 2016–2017 kan je nalezen in dit visiedocument. Op basis van deze visie is in samenspraak met de directie een concreet beleid en een begroting uitgewerkt.

Het ICT-team

Om deze visie waar te maken, beschikt de school over een ICT-team.
Ongeveer om de anderhalve maand vindt een structureel overleg plaats tussen de directie en het ICT-team.

ICT-beleid 2013–2015

Het dagelijks leven op onze school steunt elk jaar meer op een vlotte werking van een steeds complexere ICT-infrastructuur. Daarnaast vraagt het enorme aanbod van nieuwe media en ICT-technologie onze aandacht. We gaan echter niet over één nacht ijs.

Wat doen we?

Na kritisch overleg en met een doordachte investering van middelen en mensen bieden we aan onze leerlingen en het personeel zinvolle nieuwe samenwerkings-, communicatie- en onderwijsfaciliteiten.

In elk leslokaal worden leren en onderwijzen ondersteund door netwerktoegang met internet en projectie. Op alle schoolpc’s staat dezelfde software, up-to-date en liefst gratis en cross platform: iedereen kan op school dus overal aan de slag. De online platformen Smartschool en Google Apps halen de barrière tussen school en thuis weg.

Waarom doen we wat we doen?

We doen dat gestuurd door wat de diverse leerplannen, de vakoverschrijdende eindtermen ICT voor de eerste graad en de eindtermen inzake onderzoekscompetentie in de tweede en derde graad ons opleggen. De hedendaagse maatschappij stelt bv. nieuwe eisen inzake online documentenopslag en online delen/samenwerken.

In de vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs staat ook mediawijsheid. Jongeren moeten leren omgaan met alle media. We werken dus bij al onze leerlingen aan een breed pakket aan ICT-vaardigheden en de bijhorende noodzakelijke attitudes: technische vaardigheden, informatievaardigheden en strategische vaardigheden. Omgaan met sociale media is daar een belangrijk aspect van.

Vanuit ons opvoedingsproject zijn we extra bekommerd dat geen leerling de ICT-trein mist. Misbruik en cyberpesten worden niet getolereerd op onze school. Dat pakken we aan.

Onze schoolwebsite en onze officiële Facebookpagina passen in dit brede ICT-opzet. We ondersteunen het rijke DBZ-leven met een transparante en open communicatiestijl.

Hoe ICT en sociale media ingezet kunnen worden in een schoolse omgeving, wordt aangestuurd door onze ICT-coördinatoren en ondersteund door het mediateam.

Ga naar de de ICT-portaalpagina.
Met een ICT-vraag kan je terecht bij de ICT-coördinatoren.
Met mediavragen kan je terecht bij het mediateam.