Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Wie doet wat

CLB

Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) werkt samen met de school aan het welbevinden, de gezondheid, het leren en de studiekeuzes van de leerlingen.

Hulpvraag

Als leerling of ouder kan je vrijblijvend een beroep doen op een CLB-medewerker om een vraag of zorg te bespreken. Enkel het medisch onderzoek (1ste en 3de secundair) en begeleiding rond de leerplicht (als een leerling spijbelt) zijn verplicht, en kan je dus niet weigeren.

Voel je welkom om je vragen in verband met school, thuis, gezondheid, je studiekeuze, je welbevinden te komen bespreken. Weet dat volgende principes voor elke CLB-medewerker centraal staan:
  • we werken onafhankelijk ten aanzien van de school, maar waar mogelijk en na overleg met jou als leerling in nauwe samenwerking met de school,
  • we zijn gebonden door beroepsgeheim en vertellen dus niets door wat je niet wil,
  • we ondersteunen je om waar mogelijk zelf je vraag op te lossen,
  • we leggen je rechten als minderjarige uit, bv. in verband met je clb-dossier,
  • we bieden gratis hulp,
  • we helpen je om hulp buiten school/CLB te vinden indien nodig of als je dat liever wil.

Ook de school (directie, graadcoördinatoren, leerkrachten) kan op het CLB een beroep doen om ondersteuning te krijgen bij de begeleiding van een leerling. Als de school je in dat geval een voorstel doet om zelf een afspraak te maken met een CLB-medewerker, kies je zelf of je hier wil op ingaan.

Een eigen plek

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding heeft op onze campus ook een eigen stek in het hoofdgebouw (lokaal A217).

Het CLB-schoolteam

De contactpersonen kan je makkelijk aanspreken op school en hebben vaste permanentiedagen. Kristien Mareen is er voor de leerlingen van de eerste graad op donderdag. Nancy Colman is er op dinsdagvoormiddag, woensdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag voor de leerlingen van de tweede en derde graad.
De arts Annelien Van Laere en de verpleegkundige Lieve De Brabander zie je tijdens het medisch consult en de vaccinaties. Daarnaast kan je steeds via mail of telefoon een vraag aan hen stellen ivm je gezondheid. Als je dit wenst of nodig acht, kan er ook een afspraak op school gemaakt worden met de arts of de verpleegkundige.

Het CLB-schoolteam voor DBZ

CLB-chat

Anoniem kan elke leerling ook chatten met een CLB-medewerker. Op maandag, dinsdag en donderdag van 17u tot 21u en op woensdag van 14u tot 21u wacht er een team CLB-medewerkers uit gans Vlaanderen op jouw oproep. Gratis, anoniem, 100% beroepsgeheim.

www.clbchat.be

Meer info

Het CLB-schoolteam licht zijn werking toe op een ouderavond voor nieuwe leerlingen in september.

website CLB-regio Gent: www.vclbgent.be

Contactgegevens

CLB-schoolteam

CLB-vestiging

Vestigingshoofd Nancy Dorme, coördinator secundair onderwijs, nancy.dorme@vclbgent.be
Vrij CLB regio Gent
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
t 09 277 84 00

Medische onderzoeksruimte

Het medisch onderzoek organiseren we op school zelf: telkens op woensdag, in de lokalen A217, A219 en A221.