Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Prioriteiten voor de toekomst

Prioriteiten voor de toekomst

De maatschappij is in beweging, het onderwijs is in beweging, onze school is in beweging.

We willen ook in de toekomst een school met zin blijven. Negen prioriteiten zetten bakens uit om samen zinvol aan de weg te timmeren.

Sedert september 2012 bestaat onze school vijftig jaar. In de loop van vijf decennia is de school uiteraard veel veranderd, net zoals ook de maatschappelijke context is geëvolueerd waarbinnen onze school zich situeert.

Om niet alleen vandaag een dynamische school te zijn, maar dat ook op (middel)lange termijn te blijven, denken we na over toekomstige keuzes. We willen de noden van een bewegende samenleving en de vragen van een dynamisch onderwijsbeleid verzoenen met de eigen dynamiek en identiteit van DBZ.

DBZ engageert zich om heel nadrukkelijk te werken aan de toekomst, concreet gemaakt in negen prioriteiten. Sommige zijn ondertussen al gerealiseerd, andere zijn in beweging, een paar wachten op concretisering.