Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Ons project

Onze leefregel

In onze Don Boscoschool leven wij als schoolgemeenschap met de soepelheid van een goede verstandhouding onder elkaar, gebaseerd op waarden die onmisbaar zijn.

Elke school is door de overheid verplicht een schoolreglement op te stellen waarin de rechten en plichten van de leerling zijn bepaald. DBZ heeft echter gekozen voor een leefregel, die niet is opgesteld in termen van rechten en plichten.

Wij hopen dat de verplichting van het schoolreglement de soepele samenwerking niet in het gedrang brengt. Integendeel, het schoolreglement is immers maar een onderdeel van het ruimere opvoedingsproject.
Je vindt dit schoolreglement als bijlage onderaan deze pagina.

In de agenda en hier vind je alvast de belangrijkste do’s-and-dont’s.