Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leren op DBZ

Leeractiviteiten

Begeleid zelfstandig leren, onderzoeksstrategieën ontwikkelen en verfijnen, gedifferentieerd oefenen, remediërend oefenen, vaardigheden trainen, … krijgen geleidelijk aan hun plek in DBZ-onderwijs.

We gaan binnen elk vak gericht op zoek naar variatie in de leeractiviteiten. Uur na uur aan een bank luisteren naar de leerkracht vooraan, dat is immers niet meer van deze tijd.

Actief leren

Leerlingen gaan maar wat graag aan de slag in het labo chemie.

Een klassieke klasinrichting, hoe degelijk ook, schiet soms tekort als we onze leerlingen willen begeleiden in zelfstandig leren.
Begeleid zelfstandig leren laat leerlingen in gespreide slagorde bezig zijn met verschillende leeractiviteiten. Ze krijgen een zekere vrijheid in het plannen, het organiseren en het realiseren van hun opdrachten.
Vanuit alternatieve didactieken stimuleren we leerlingen om zelf actief informatie te verwerven en bereiden wij hen voor op belangrijke vaardigheden en strategieën waarop ze kunnen terugvallen in het hoger onderwijs en het beroepsleven.

Daarnaast zorg een eigen digitaal toestel voor elke leerling voor een krachtige uitbreiding van de schoolinfrastructuur.

Ruimte voor leren

Onze infrastructuur en ICT-uitrusting creëren mogelijkheden om te experimenteren met tal van alternatieve methodieken.