Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Campus

Ruimte voor de eerste graad

De jongste leerlingen treffen elkaar vooral in en rond blok B. Je vindt er tal van vaklokalen, maar ook voor elke klas een eigen klaslokaal.

Lokalen

Alle klaslokalen zijn er uitgerust met pc en beamer. Geregeld ruilen onze eerstegraadsleerlingen hun eigen klaslokaal in voor vaklokalen. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, wetenschappelijk werk en techniek gaan door in lokalen afgestemd op de specifieke noden van het vak.

Alternatieve leeromgevingen

Er is ruimte om te variëren in leeractiviteten.

  • Er is een pc-klas, exclusief voor de eerste graad.
  • Er is een iPadklas waar de leerlingen op een creatieve manier hun leerstof kunnen verwerken, met de iPad als hulpmiddel.
  • Het M&M-lokaal is dé plaats voor interactieve lesvormen zoals groepswerken, hoekenwerk, presentaties, gedifferentieerd opzoekingswerk. Een klassiek bord met krijt vind je er niet. M&M staat onder andere voor “Multifunctioneel & Modern” of “Modulair & Meerwaarde” of “Media en Morgen”.
  • In de multifunctionele ruimte op de eerste verdieping komen meerdere klassen samen kijken, luisteren en vooral genieten van bijvoorbeeld voordracht, toneel of muziek.
  • Af en toe steken de leerlingen over naar blok A, om in de bibliotheek aan de slag te gaan.

Speelruimte

Er is ook een eigen speelplaats. Tijdens het middagspel beschikken onze jongste leerlingen over de vele groene sportvelden en speelterreinen om zich met de klas en een begeleidende leerkracht uit te leven in sport en spel.

Middagmaal

De bel rinkelt in de eerste graad al om 11.55 uur. Onze jongste leerlingen schuiven dan ook eerst aan tafel in de zelfbediening of cafetaria.