Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Wie doet wat

Leerkrachten

Onze leerkrachten werken graag en hard aan een zin-volle school.

Heel wat leerkrachten engageren zich om mee te bouwen aan DBZ, een school met zin, nu én morgen. Door te investeren in boeiende lessen, door graag bij de leerlingen te zijn, ook naast de lestijden.

Op pedagogische studiedagen, nascholingen, n.a.v. oudercontactavonden, klassenraden en vakvergaderingen overleggen leerkrachten om de kwaliteit van de lessen en de begeleiding van onze leerlingen te optimaliseren.

Via allerlei ontspannende initiatieven, op vakantiekampen en studiereizen worden banden gesmeed tot een hecht team, en komt de salesiaanse spirit heel sterk tot leven.

Via werkgroepen, raden en teams engageren heel wat leerkrachten zich om het pedagogisch project van DBZ om te zetten in daadkracht.

Collega’s ontmoeten elkaar dagelijks in de centrale lerarenkamer, in de refter, in de graadbureautjes, tijdens het middagspel, bij een collegiale drink. Een bemoedigende babbel, een grap en grol, een meelevend woord, op DBZ maken we er ruimte voor.

Contact

Heb je een vraag? Via e-mail (voornaam.familienaam@dbz.be) of een Smartschoolbericht kan je de klassenleraar of een andere collega direct contacteren.