vandaag zijn we

Herdenkingsviering voor overleden leerlingen en collega's op 21 november

Naar jaarlijkse gewoonte hielden we zondag een herdenkingsviering in de kapel van onze school. Vorig jaar was deze omwille van Corona in het water gevallen. Ook nu moesten we ons stipt aan de regels houden en konden we nadien geen receptie geven aan de ongeveer vijftig aanwezigen waaronder heel wat familieleden van overleden leerlingen en collega’s.
PAG 3 (de Pastorale Animatiegroep voor de 3de graad) had ervoor gekozen om het thema van de Paaswake voor de vijfdejaars van vorig schooljaar ook voor deze gelegenheid te gebruiken: ‘De scherven van ons leven delen met elkaar’. In de Goede Week hadden de leerlingen – na een inhoudelijke input en volgens de eeuwenoude Japanse kunstvorm kintsugi – potjes, kommetjes en kopjes met een hamer gebroken, daarna terug aan elkaar gelijmd en onder de levensboom in de picknickzone bijeen gelegd. Een metafoor die erg dicht bij ons leven van gebrokenheid én hoop staat. De installatie die toen twee maanden was blijven staan, lag nu op het podium en de deelnemers konden bij een zestal spreuken een briefje met de namen van dierbaren die ze verloren hadden en een aardewerken scherf leggen. Dit doemoment werd afgewisseld met teksten en gebeden. Een gelegenheidskoortje van leerlingen en leerkrachten luisterde de ingetogen herdenkingsviering op met zinvolle, vierstemmige liederen.

Opendeurdag 2022: zaterdag 19 maart

Geniet alvast van dit virtueel bezoek (gefilmd vóór corona!)

We hopen alle geïnteresseerde (toekomstige) leerlingen en hun ouders te mogen verwelkomen op zaterdag 19 maart 2022 tijdens onze opendeurdag (van 9 u. tot 17 u.).
We willen je graag informeren over de nieuwe structuur van het eerste jaar en de verschillende keuzes die je kan en moet maken. Hiervoor vindt er een infosessie plaats om 9 u., 10 u., 11 u., 12.30 u., 13.30 u., 14.30 u. en om 16 u. Tijdens deze infosessie kom je ook te weten hoe onze school precies werkt.

Aansluitend op dit informatief gedeelte kan je de school verder verkennen tijdens een rondleiding op onze campus: je maakt kennis met de vakken die je in het eerste jaar kan verwachten, je kan een babbeltje slaan met leerkrachten en leerlingen, bijkomende informatie inwinnen, onze leden van de Ouderraad ontmoeten, …

Stuur ons je gegevens door en je ontvangt tijdig een persoonlijke uitnodiging voor onze opendeurdag 2022.

De aanmelding voor inschrijving in het 1e jaar voor het schooljaar 2022–2023 (via het Centraal Aanmeldingsregister) moet gebeuren tussen maandag 21 maart 2022 (vanaf 12 u.) en vrijdag 22 april 2022 (12 u.).
De inschrijving zelf, op basis van de toewijziging van de school van je keuze, vindt plaats tussen 6 mei en 31 mei 2022. Dit zal gebeuren op afspraak. De juiste data worden later gecommuniceerd met alle betrokkenen.

Alle belangrijke informatie m.b.t. de aanmelding vind je op de website van de stad Gent.

Bekijk al het schoolnieuws →