Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Vakken

Vakken

Experimenteren en proefondervindelijk leren

De Engelsen hebben twee werkwoorden: learning en teaching. Zo onderscheiden ze incidenteel en intentioneel (schools) leren.

Incidenteel leren

Incidenteel leren lijkt misschien eerder iets voor buiten de lesuren. Toch maakt ook “toevallig” leren heel bewust deel uit van onze schoolcultuur. Op woensdagse sportnamiddagen, tijdens een gezellig klasuitstapje, door bij te springen bij mosselfeest of spaghettidag, door zich te engageren voor een project, … Leerlingen leren zoveel naast de les.
Misschien moeten we de term leefleren introduceren?

Intentioneel leren

Intentioneel leren vertrekt vanuit de aangeboden vakken. Binnen een bepaalde tijd stimuleren we de leerlingen om een welomschreven kennis- en vaardigheidsniveau te bereiken.

Wat onze leerlingen moeten kennen, hoe ze daarbij best te werk gaan, hoe hun competenties best getoetst worden, vinden we terug in de leerplannen. Die worden per koepel opgesteld per vak, per graad, per studierichting.

Jaar na jaar staan er leerrijke, maar tegelijkertijd plezante uitstappen op het programma.

Vakken apart / aparte vakken