Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

School met visie

CLIL op DBZ

Waarom niet eens een vak volgen in een andere taal?

Ik zou absoluut opnieuw kiezen om CLIL te volgen. Dankzij CLIL is mijn Engels echt al verbeterd. Ik zou het aan iedereen aanraden om je talen te verbeteren.
—leerling 5° jaar die Esthetica in het Engels volgt

Wil je nagaan of CLIL iets voor jou is? Gebruik de CLIL motivatiepeiler onderaan deze pagina in bijlage en ontdek hoe het zit met jouw CLIL-profiel.

Wat is CLIL?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit wil zeggen dat je een vak in een andere taal volgt. DBZ heeft gekozen voor Frans en Engels. Je kunt er dus bijvoorbeeld voor kiezen om Geschiedenis of Aardrijkskunde in het Engels te volgen of Latijn in het Frans. In de lessen gebruikt de leerkracht (bijna) altijd Frans of Engels. Je maakt toetsen en taken ook (zoveel mogelijk) in het Frans of in het Engels maar antwoorden in het Nederlands is ook toegelaten. Op het einde van het schooljaar heb je evenveel geleerd als de leerlingen die hetzelfde vak in het Nederlands volgen èn je vaardigheden voor Frans of Engels hebben een mooie sprong vooruit gemaakt. Slagen voor een CLIL-vak hangt nooit af van je taalkennis maar wel van je kennis van het vak, net zoals voor de leerlingen die het vak in het Nederlands volgen. CLIL-onderwijs is mogelijk in Vlaanderen sedert september 2014 en sinds september 2018 ingevoerd op DBZ. In het schooljaar 2019-2020 waren er een 10-tal CLIL-klassen op DBZ, verspreid over het 1°, 2°, 4° en 5° jaar.

Waarom zou ik kiezen voor CLIL?

CLIL heeft veel positieve effecten: je bent gemotiveerder om de vreemde taal te gebruiken omdat je er echt iets mee doet, namelijk een vak leren. Je hebt minder schrik om een vreemde taal te gebruiken, omdat het in de eerste plaats om de inhoud gaat en niet om de taal. Je brein en je aanpassingsvermogen ontwikkelen zich sterk wat heel handig is in alle vakken en van pas kan komen in je latere studies. Je taalkennis gaat er sneller op vooruit. Het eerste grote wetenschappelijk CLIL-onderzoek in het Vlaams onderwijs bevestigde onlangs deze effecten. (UCLL Martens-Bulté-Surmont – januari 2020). Uit het onderzoek bleek bovendien ook dat CLIL een positief effect heeft op de leerkrachten die bewuster en creatiever omgaan met hun vak. Een win-win situatie dus. Kortom: “Waarom zou ik niet voor CLIL kiezen?” is dan ook misschien een betere vraag.

Moet ik sterk zijn in talen om voor een CLIL-vak te kiezen?

Je hoeft echt geen talenknobbel te hebben om CLIL te volgen. CLIL-leerkrachten hebben een specifieke opleiding gevolgd en bieden heel wat ondersteuning aan tijdens hun CLIL-lessen: veel beeldmateriaal, basiswoordenlijsten, interactief werken met opdrachten in kleinere groepjes, indien nodig uitleg en samenvattingen in het Nederlands. Ze doen er alles aan om je mee te krijgen. De juiste motivatie speelt hier een zeer grote rol.

Als ik één jaar CLIL gevolgd hebt, moet ik daarna CLIL blijven doen?

Nee. Je kiest telkens voor CLIL voor één schooljaar. Je leert net hetzelfde als de leerlingen die het vak in het Nederlands volgen. Dus kan je het volgende schooljaar het vak gewoon weer in het Nederlands volgen. Je kan dan bijvoorbeeld wel voor een ander CLIL-vak kiezen. Zo kan je jaar na jaar beslissen of je CLIL doet of niet om zo je talenkennis een boost te geven.

Welke CLIL-vakken kan ik kiezen op DBZ?

Het aanbod is afhankelijk van het vak alsook van de richting. Niet elke richting kan elk CLIL-vak kiezen. Dat heeft te maken met de beschikbare leerkrachten en met de praktische organisatie van de lessen op DBZ. Je mag ook maar maximum 5 à 6 uur CLIL volgen per week, afhankelijk van je richting. Een CLIL-vak wordt enkel ingericht als er genoeg leerlingen voor kiezen. De toegang tot een CLIL-vak kan ook beperkt worden als er te veel leerlingen voor kiezen.

Dit zijn de (mogelijke) CLIL-vakken voor het schooljaar 2023–2024:

CLIL op DBZ
1e jaar Latijn (in het Frans)
2e jaar momenteel geen CLIL-aanbod
3e jaar Latijn (in het Engels)
4e jaar momenteel geen CLIL-aanbod
5e jaar momenteel geen CLIL-aanbod
6e jaar momenteel geen CLIL-aanbod