Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Raden

CPBW

Het CPBW volgt de reglementeringen over veiligheid, gezondheid en welbevinden van de personeelsleden, staat in voor de opvolging van de wet op abeidsongevallen en houdt zich bezig met alle problemen die verband houden met veiligheid, gezondheid van het personeel en de verfraaiing van de werklokalen.

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk bestaat uit een vertegenwoordiging van de werkgeversorganisatie, een vertegenwoordiging van de werknemersorganisatie, de arbeiders en de bedienden.

Rechtshalve is ook onze preventieadviseur Dirk Mathys aanwezig.