Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Partners

DBOC

Het DBOC is sedert 1976 als schoolbestuur verantwoordelijk voor de onderwijs- en opvoedingsgemeenschap die gevormd wordt door de Don Boscoscholen.

Binnen het katholiek onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap neemt het DBOC op grond van zijn eigen identiteit een specifieke plaats in. Het DBOC maakt deel uit van de beweging rond Don Bosco en pleegt overleg met de provincialen en hun raden over belangrijke aangelegenheden.

De directies en de personeelsleden zijn als de dragers en uitvoerders van het opvoedingsproject en het onderwijsaanbod de bevoorrechte gesprekspartners van het DBOC. Langs deze weg bereikt het onrechtstreeks ook de leerlingen en hun ouders.

Het DBOC werkt concrete initiatieven uit rond het opvoedingsproject en de onderwijsvisie.

Info & contact

www.dboc.be

Don Bosco Onderwijscentrum
Don Boscolaan 15
3050 Oud-Heverlee

t 016 29 00 48
f 016 29 54 53
e-mail secretariaat@dboc.be

Voorzitter: de heer Didier Finet
e-mail: didier.finet@dboc.be