Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Partners

De ouderraad

De ouderraad stimuleert onze leerlingen om veilig naar school te komen. (6 december 2013, Sinterklaasactie veilig verkeer)

De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de jongeren stopt voor de ouders niet aan de schoolpoort.

De school is behalve leerschool, ook levensschool waar de toekomst van kinderen mee wordt vorm gegeven. Het belang van waardenopvoeding houdt in dat al wie bij de school betrokken is, hierover in dialoog wil treden. Een goede wisselwerking tussen en gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school, respectievelijk leerkrachten, heeft een positieve weerslag op de leerlingen.

In overleg met directie en leerkrachten bouwt de ouderraad mee aan de begeleiding van onze jongeren en ondersteunt de ouderraad het opvoedingsproject van de school.

De ouderraad vertegenwoordigt graag de ouders in constructief overleg met de school. De leden van de ouderraad ondersteunen de schoolse werking met tal van initiatieven.

Contactgegevens

website ouderraad
Pieter Hosten (Voorzitter)