Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Studieaanbod

De derde graad is determineren

Studieaanbod 5e en 6e jaar (2024-2025)

In de derde graad bestaan de meeste richtingen uit 2 componenten. Uitzondering hierop zijn: “humane wetenschappen” en “moderne talen”

Componenten

 • Economie + Wiskunde of + Moderne vreemde talen
  Binnen het pakket Economie staat de algemene economie of sociale economie centraal, waarbij gefocust wordt op de menselijke relaties in een land en tussen verschillende landen onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid … . De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.
 • Grieks + Wiskunde of + Latijn
  Grieks biedt een uitgesproken culturele vorming en een algemeen historisch inzicht.
 • Latijn + Wiskunde of + Moderne vreemde talen of + Wetenschappen of + Grieks
  In de lessen Latijn lezen de leerlingen teksten van allerlei aard en krijgen ze voeling met de Latijnse wereld als een basis van onze westerse cultuur. Dit vak biedt een uitgesproken culturele vorming en een algemeen historisch inzicht.
 • Moderne vreemde talen + Wetenschappen of + Economie of + Latijn
  Binnen het pakket moderne talen wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en de reflectie op taal. Ook een kennismaking met anderstalige literatuur staat op het programma.
 • Moderne talen zonder extra component
  In deze richting wordt het pakket van de drie vreemde talen uit de richting moderne talen uitgebreid én is er nog een extra vreemde taal (Spaans). Daarnaast worden ook de mogelijkheden verkend van taaltechnologie en komt er een verdieping van literaire teksten.
 • Wetenschappen + Latijn of + Wiskunde of + Moderne vreemde talen of + Sport
  Biologie, fysica en chemie focussen op het empirisch feitenmateriaal en de inzichtelijke verwerking ervan. De leerlingen leren kritisch analyseren en feitenmateriaal evalueren.
 • Wiskunde + Latijn of + Grieks of + Wetenschappen of + Economie of + Moderne vreemde talen??
  De component zet stevig in op inzicht in wiskundige patronen. In de cursus Wiskunde verwerven de leerlingen kennis over de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening.
 • Sport + Wetenschappen
  De studierichting Sportwetenschappen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee componenten: de natuurwetenschappelijke en de motorisch-sportieve. Er gaat ruime aandacht naar de wetenschappelijke vakken biologie, fysica en chemie die de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. De leerlingen leren de verschillende facetten van het wetenschappelijk denkproces aan. In de sportlessen komen onder andere aan bod: atletiek, balsporten, gymnastiek, zwemmen, ritmische vorming.
 • Humane wetenschappen
  Wat?
  Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting waar de studie van mens en maatschappij centraal staat. Ze combineert een brede algemene vorming met de vakken sociologie, psychologie en filosofie.
  De leerlingen bestuderen mens en de maatschappij (en de wisselwerking tussen beide) vanuit de psychologie, sociologie en antropologie.
  Ze leren over alle facetten van cultuur en cultuurfenomenen, gebaseerd op economie, recht, media en kunst. Leerlingen nemen verschillende communicatietechnieken op een kritische manier onder de loep en leren hoe je je mening op een wetenschappelijke manier kan verwoorden. Op die manier ontdekken ze de samenhang tussen cultuur en de samenleving waarin ze voorkomen.
  De leerlingen ontdekken stap voor stap het filosoferen over de mens, de wereld, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren daarover hun meningen te verduidelijken. Daarnaast leren de leerlingen kijken en luisteren naar kunst. Ze hebben oog voor de vorm, de inhoud en de bedoeling van kunstwerken vanuit een historisch kader.

Voor wie?
De leerlingen van deze studierichting willen de mens en de samenleving beter leren kennen en kritisch onderzoeken. Actief kunnen luisteren naar de mening van de ander, kritisch kunnen omgaan met tekstmateriaal, belangstelling hebben voor de actualiteit zijn basiskenmerken van een leerling in de richting humane wetenschappen.

Lessentabel derde graad

Lessentabel vijfde jaar (vanaf schooljaar 2024-2025)

  Economie - moderne talen Economie - wiskunde Grieks–Latijn Grieks-wiskunde (6 u. wisk.) Grieks-wiskunde (8 u. wisk.) Humane wetenschappen Latijn - moderne talen Latijn - wetenschappen Latijn - wiskunde (6 u. wisk.) Latijn - wiskunde (8 u. wisk.) Moderne talen Moderne talen - wetenschappen Sportwetenschappen Wetenschappen - wiskunde (6 u. wisk) Wetenschappen - wiskunde (8 u. wisk)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 4 4
Latijn 4 4 4 4 4
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3
Engels 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2
Duits 3 1 3 3 3 1
Spaans 2
Wiskunde 3 6 3 6 8 3 3 4 6 8 3 4 4 6 8
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2
Economie 5 5
Fysica 2 1 2 2 1 2 2 2 2
Chemie 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologie 1 1 2 1 1 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 3 2 2 2 2
Wetenschappelijk project 1
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sport- en bewegingswet. 6
Taaltechnologie 1
Kunstbeschouwing 1
Filosofie 2 2 1 1
Sociologie en psychologie 6
Totaal 32 32 32 32 33 32 32 32 32 33 32 32 32 32 32

Lessentabel zesde jaar (vanaf schooljaar 2024-2025)

  Economie - moderne talen Economie - wiskunde Grieks–Latijn Grieks-wiskunde (6 u. wisk.) Grieks-wiskunde (8 u. wisk.) Humane wetenschappen Latijn - moderne talen Latijn - wetenschappen Latijn - wiskunde (6 u. wisk.) Latijn - wiskunde (8 u. wisk.) Moderne talen Moderne talen - wetenschappen Sportwetenschappen Wetenschappen - wiskunde (6 u. wisk) Wetenschappen - wiskunde (8 u. wisk)
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 4 4
Latijn 4 4 4 4 4
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3
Engels 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2
Duits 2 1 2 3 2 1
Spaans 2
Wiskunde 4 6 6 8 4 6 8 4 4 6 8
Wiskunde & statistiek 4 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Economie 5 4
Fysica 1 1 2 1 1 2 2 2 2
Chemie 1 1 2 1 1 2 2 2 2
Biologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 1 2 1 1 1 1
Wetenschappelijk project 1 1 1 1
Wereldburgerschap 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Informaticawetenschappen 1 1 1 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sport- en bewegingswet. 6
Taaltechnologie 1
Kunstbeschouwing 1
Filosofie 2 2 1 1
Sociologie en psychologie 5
Totaal 32 32 32 32 33 32 32 32 32 33 32 32 32 32 32

Informatie over evaluatie, rapporten, puntenverdeling en aantal proefwerken vind je op de pagina evaluatiebeleid.