Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Studieaanbod

De derde graad is determineren

Leerlingen volgen in de derde graad twee jaar in eenzelfde richting, opgebouwd rond twee hoofdcomponenten.

Componenten

 • Economie + Wiskunde of + Moderne vreemde talen
  Binnen het pakket Economie staat de algemene economie of sociale economie centraal, waarbij gefocust wordt op de menselijke relaties in een land en tussen verschillende landen onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid … . De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.
 • Grieks + Wiskunde
  Grieks biedt een uitgesproken culturele vorming en een algemeen historisch inzicht.
 • Latijn + Wiskunde of + Moderne vreemde talen of + Wetenschappen
  In de lessen Latijn lezen de leerlingen teksten van allerlei aard en krijgen ze voeling met de Latijnse wereld als een basis van onze westerse cultuur. Dit vak biedt een uitgesproken culturele vorming en een algemeen historisch inzicht.
 • Moderne vreemde talen + Wetenschappen of + Economie of + Latijn of + Wiskunde
  Binnen het pakket moderne talen wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en de reflectie op taal. Ook een kennismaking met anderstalige literatuur staat op het programma.
 • Wetenschappen + Latijn of + Wiskunde of + Moderne vreemde talen of + Sport
  Biologie, fysica en chemie focussen op het empirisch feitenmateriaal en de inzichtelijke verwerking ervan. De leerlingen leren kritisch analyseren en feitenmateriaal evalueren.
 • Wiskunde + Latijn of + Grieks of + Wetenschappen of + Economie of + Moderne vreemde talen
  De component zet stevig in op inzicht in wiskundige patronen. In de cursus Wiskunde verwerven de leerlingen kennis over de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening.
 • Sport + Wetenschappen
  De studierichting Sportwetenschappen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee componenten: de natuurwetenschappelijke en de motorisch-sportieve. Er gaat ruime aandacht naar de wetenschappelijke vakken biologie, fysica en chemie die de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. De leerlingen leren de verschillende facetten van het wetenschappelijk denkproces aan. In de sportlessen komen onder andere aan bod: atletiek, balsporten, gymnastiek, zwemmen, ritmische vorming.
 • Humane wetenschappen (nieuw aanbod voor vijfdes vanaf 1 sep. 2022)
  Wat?
  Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting waar de studie van mens en maatschappij centraal staat. Ze combineert een brede algemene vorming met de vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Tijdens het vak gedragswetenschappen bestuderen de leerlingen de mens en de maatschappij (en de wisselwerking tussen beide) vanuit de psychologie, sociologie en antropologie.
  Cultuurwetenschappen handelt over alle facetten van cultuur en cultuurfenomenen, gebaseerd op economie, recht, media en kunst. Leerlingen nemen verschillende communicatietechnieken op een kritische manier onder de loep en leren hoe je je mening op een wetenschappelijke manier kan verwoorden. Op die manier ontdekken ze de samenhang tussen cultuur en de samenleving waarin ze voorkomen.
  Voor wie?
  De leerlingen van deze studierichting willen de mens en de samenleving beter leren kennen en kritisch onderzoeken. Actief kunnen luisteren naar de mening van de ander, kritisch kunnen omgaan met tekstmateriaal, belangstelling hebben voor de actualiteit zijn basiskenmerken van een leerling in de richting humane wetenschappen.

Lessentabel derde graad

De getallen voor de “/” slaan op wat in het vijfde jaar aangeboden wordt, wat na de “/” staat, wordt in het zesde jaar gegeven.

Derde graad
  GO GR LA NE FR EN DU WI GE AA EC FY CH BI WE ES LO SE SP CW GW Tot
GRWI6 2 4 4 3 2 6 2 1 1 1 1 1 2 2 32
GRWI8 2 4 4 3 2 8 2 1 1 1 1 1 2 32
LAMT 2 4 4 4/3 3 2/3 3 2 1 2 1 2 2 32
LAWE 2 4 4 3 2 4 2 2/1 2 2 1/2 1 2 1 32
LAWI6 2 4 4 3 2 6 2 1 1 1 1 1 2 2 32
LAWI8 2 4 4 3 2 8 2 1 1 1 1 1 2 32
ECMT 2 4 4/3 3 2/3 3 2 1 4 2 1 2 2 32
ECWI 2 4 3 2 1 6 2 1 4 1 1 1 1 2 1 32
MTWE 2 4 4/3 3 2/3 4 2 2/1 2 2 1/2 1 2 1 32
MTWI 2 4 4/3 3 2/3 6 2 1 1 1 1 1 2 2 32
WEWI6 2 4 3 2 1 6 2 2/1 2 2 1/2 1 2 2 32
WEWI8 2 4 3 2 1 8 2 2/1 2 2 1/2 1 2 32
SPWE 2 4 3 2 4 2 2/1 2 1/2 2 1 2 1 4 32
HUWE 2 4 4/3 2/3 1 3 2 1 2 1 2 2 3 3 32

De afkortingen

AA
aardrijkskunde
BI
biologie
CH
chemie
CW
cultuurwetenschappen
D/E
Duits of economie
DF
differentiatie Frans
DW
differentiatie wiskunde
DU
Duits
EC
economie
EN
Engels
ES
esthetica
FR
Frans
GE
geschiedenis
GW
gedragswetenschappen
GO
godsdienst
GR
Grieks
IN
informatica
KS
klassieke studiën
LA
Latijn
LO
lichamelijke opvoeding
MO
muzikale opvoeding
FY
fysica
NE
Nederlands
NW
natuurwetenschappen
OF
ondersteuning Frans
ON
ondersteuning Nederlands
OW
ondersteuning wiskunde
PO
plastische opvoeding
SE
seminarie
SI
socio-economische initiatie
SP
sport
TE
techniek
TU
talentenuur
WE
wetenschappen
WI
wiskunde
WW
wetenschappelijk werk