Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leefdagen

Ervarings- en bezinningsdagen zesdes

Elke zesdejaars beleeft een unieke tweedaagse in het teken van vrijwillig dienstbetoon en/of spirituele verdieping.

Groeien in verantwoordelijkheid

De leerling neemt zelf het initiatief om een project naar keuze voor te stellen en in samenspraak met de begeleiding ter plaatse deze twee dagen uit te bouwen.

Kennismaken met een andere wereld

We willen onze zesdejaars de kans bieden om gedurende twee dagen in een totaal andere wereld binnen te stappen, bij mensen die helemaal anders denken en leven.

Dat kunnen
  • personen met een handicap zijn;
  • of bejaarden die (al dan niet dementerend) in een heel andere tijd zijn opgegroeid;
  • of mensen met een heel specifieke levensbeschouwing die in een eigen leefgemeenschap wonen;
  • of organisaties die contact mogelijk maken met mensen die kampen met bijvoorbeeld (kans)armoede.

Kennis maken met de Andere (met hoofdletter) in een klooster of als bezinningstweedaagse is natuurlijk ook een heel eigen uitdaging …

Begeleiding

Het vak Godsdienst creëert een kader, ondersteunt en begeleidt.

Leerlingen kunnen hier meer info vinden.

Tijdens de tweedaagse engageren de leerkrachten van het zesdejaar zich om de leerlingen op te volgen.

“De wijsheid komt niet van binnenuit, door zelfkennis, maar van buitenaf. Want door tot mij te spreken, wekt de ander in mij iets nieuws. Ik ontdek niet iets dat tevoren al in mij sluimerde; maar ik word geconfronteerd met het anders-zijn van de andere. Ik heb de andere niet in de hand en het is precies dat anders-zijn dat me wijs maakt.”