Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Projecten

Europaklas Alden Biesen (januari 2014)

Talenkennis, begrip voor elkaars cultuur en multinationaal samenwerken worden steeds belangrijker. Landcommanderij Alden Biesen verwelkomt secundaire scholen uit verschillende landen van de Europese Gemeenschap voor haar Europaklassen. En DBZ tekende graag present.

Tijdens een internationale residentiële projectweek verwelkomt Alden Biesen vier middelbare scholen uit evenveel lidstaten. Elke afvaardiging telt dertien leerlingen van 17 à 18 jaar, en twee leerkrachten. Ze bestuderen een week lang elkaars politieke, sociale en economische structuur. Ook komen actuele binnen- en buitenlandse problemen van de E.U. aan bod.

Leerlingen leren taalbarrières te overwinnen, verschillende standpunten te begrijpen en gemeenschappelijke problemen te onderzoeken. De onderwerpen worden door de deelnemende scholen voorbereid, in plenaire vergaderingen voorgesteld en in vier multinationale discussiegroepen behandeld.

Deelnemen betekent een serieus taalbad. Voertaal is Frans/Duits/Engels. Tijdens de vergaderingen mogen de leerlingen hun moedertaal niet gebruiken. Er wordt niet vertaald.

Op vrijdag is er een finaal rollenspel “European Council of Ministers”. De leerlingen spelen de delegatie van een lidstaat van de E.U. en bespreken op een formele wijze de resoluties die op voorhand door elke school opgesteld worden. Zij discussiëren, amenderen, lobbyen… en stemmen zoals in de echte Europese Ministerraad. Bezoeken aan de Europese instellingen in Brussel en aan andere interessante plaatsen in de regio vervolledigen het programma. ‘s Avonds doen de leerlingen aan sport, spel, muziek en andere ernstige of ludieke activiteiten.