Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leerzorg en hulpmiddelen

Klassenleraar

Elke klas heeft een klassenleraar (ook wel klastitularis of klasleerkracht genoemd).

  • klassenleraars stimuleren de dynamiek in de klasgroep en hebben oog voor de persoonlijke noden van hun leerlingen.
  • Bij klassenraden overleggen ze met de vakcollega’s, bij oudercontacten met de ouders.
  • Ze nemen het initiatief bij de rapportbesprekingen.
  • Ze signaleren – in overleg met de ouders – problematieken bij de graadcoördinator en het CLB.
  • Ze bespreken concrete leerzorg en leerstrategieën met de leercoach van de graad.
  • Extra murosactiviteiten en leefdagen beleven ze graag samen met hun klas.

Ouders kunnen op elk moment de klassenleraar van hun zoon of dochter bereiken via de Smartschool co-account of via DBZ-mail.

De actuele lijst met klassenleraars is te vinden op intradesk.