Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leerzorg en hulpmiddelen

Klassenleraar

Elke klas heeft een klassenleraar (ook wel titularis of klasleerkracht genoemd).

  • Hij stimuleert de dynamiek in de klasgroep en heeft oog voor de persoonlijke noden van zijn leerlingen.
  • Bij klassenraden overlegt hij met de vakcollega’s, bij oudercontacten met de ouders.
  • Hij neemt het initiatief bij de rapportbesprekingen.
  • Hij signaleert – in overleg met de ouders – problematieken bij de graadcoördinator en het CLB.
  • Hij bespreekt concrete leerzorg en leerstrategieën met de leercoach van de graad.
  • Extra murosactiviteiten en leefdagen beleeft hij graag samen met zijn klas.

Ouders kunnen op elk moment de klassenleraar van hun zoon of dochter bereiken via de Smartschool co-account of via DBZ-mail.

De actuele lijst met klassenleraars is te vinden op intradesk.