Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Ruimte voor leren

Labo's

Hebben we les bij Marie Curie of bij Mendeljev?

Experimenteren en proefondervindelijk leren

Het labo Marie Curie en het het labo Mendeljev zijn de plekken bij uitstek om tijdens de lessen wetenschappen de leerlingen onderzoeksvragen te laten toetsen aan de praktijk.

Met bunsenbranders, pipetten, maatkolven, proefbuisjes, … kunnen leerlingen hier aan de slag.

Onder begeleiding van de leerkrachten biologie, chemie, natuurwetenschappen en seminarie wetenschappen voeren de leerlingen proeven uit ter verduidelijking van of als inleiding op de leerstof.

Door een geleidelijke opbouw gedurende de verschillende jaren van de humaniora kunnen leerlingen in het laatste jaar hier volledig zelfstandig experimenten uitwerken.