Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Praktisch

Leefregel & schoolreglement

We willen allemaal dat de schooltijd een fijne tijd is, toch?

DBZ probeert daarom vanuit een duidelijke en open visie een aangenaam leef- en leerklimaat te scheppen. Ons pedagogisch project is daarbij een duidelijke leidraad.

Wie bereid is afspraken na te leven en zich aan regels wil houden, vertrekt vanuit een positieve kijk op het schoolleven. Tonen we onze zin voor verantwoordelijkheid door met z’n allen onderstaande regels te respecteren? We, dat zijn wij allemaal, samen, leerkrachten en leerlingen, ouders en directie.

In de agenda vinden onze leerlingen alvast de belangrijkste regels op een rijtje:

10 om te doen

 • Je gebruikt de juiste schoolingangen.
 • Je komt op tijd en wettigt elke afwezigheid.
 • Bij het belsignaal wacht je op de afgesproken plaats. Je volgt de richtlijnen van de leerkracht.
 • Je gebruikt je gsm enkel vóór het eerste lesuur en na het laatste lesuur. Het gebruik van een gsm als fototoestel bijvoorbeeld is een schending van de privacy en is strikt verboden.
 • Je gedraagt je rustig en beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen. Hierbij spreek je verzorgd Nederlands.
 • Je hebt het nodige materiaal bij je. Je draagt zorg voor je eigen materiaal, dat van anderen en dat van de school.
 • Je gebruikt de voorziene banken op de speelplaats om buiten te zitten.
 • Je respecteert de afgesproken plaatsen om te eten en afval gooi je in de vuilnisbakken.
 • Je kledij is net en verzorgd.
 • Je bent tactvol in je relaties en vermijdt publieke intimiteit.

… en om niet te doen

Niet iedereen gedraagt zich altijd even voorbeeldig. We kunnen niet aanvaarden
dat onaangepast gedrag onze leefomgeving beschadigt. Als we zorg willen dragen voor elkaar en onze school, moeten we allemaal, en in het bijzonder de leerlingen, goed weten waar we aan toe zijn.
Onze school kijkt streng toe en durft doortastend op te treden bij:

 • permanent storend gedrag tijdens de lessen
 • spieken
 • dwarsdrijverij tijdens pauzes, middagontspanning of buitenschoolse activiteiten
 • onvoorzichtig of nalatig gedrag dat schade
  veroorzaakt aan anderen
 • vandalisme, opzettelijke beschadiging of vervuiling van de campus en de schoolomgeving
 • pesten of fysiek geweld
 • diefstal
 • roken
 • gebruik of verkoop van alcohol of drugs
 • spijbelen

Het volledige schoolreglement vind je hier.