Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Raden

Leerlingenraad 1e graad

De leerlingenraad 2013-2014 kiest een kernbestuur.

Onze leerlingen tellen!

Wie?

De leerlingenraad van onze eerstegraadsschool heeft uit elke klas één vertegenwoordiger. Die zijn binnen de eigen klas aangeduid of verkozen. De leerlingenraad kiest een bestuur met bestuursleden uit het eerste en tweede leerjaar. Een leerlingen-voorzitter leidt de vergaderingen.

Op de algemene vergadering van de leerlingenraad zijn telkens een tweetal leerkrachten aanwezig. Ook de directeur is op de vergaderingen aanwezig en kan op die manier rechtstreeks op de vragen inspelen.

Wat?

Op de leerlingenraad kunnen alle onderwerpen aan bod komen die door de leerlingen worden aangebracht. Concrete leerkrachten of leerlingen kunnen natuurlijk nooit onderwerp van gesprek zijn. Onderwerpen die wel al aan bod gekomen zijn: aanbod van het middagspel, beschikbaarheid van drinkbaar water op de speelplaats, infrastructuur, organisatie van de maaltijden, vraag naar leuke activiteiten, …