Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Vakken

Lichamelijke opvoeding

Elke leerling heeft twee uren LO. In de eerstes, tweedes en derdes hebben de jongens en de meisjes samen les. Vanaf de vierdes is dat apart.

Vanaf de derde graad creëren we een lesblok van twee aangesloten uren zodat leerlingen zich ook naar sites buiten de school kunnen verplaatsen.

Bij het begin van het schooljaar maakt elke LO-leraar afspraken met zijn leerlingen.

DBZ voorziet in een sportuitrusting. De leerlingen kleden zich voor elke LO om.
Aangezien we nu eens binnen, dan eens buiten sporten, voorziet elke leerlinge binnen- en buitensportschoenen.
De sporttassen krijgen een plekje in de rekken.