Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Partners

Nascholingspartners

Bouwen aan een school met zin doen we graag door geregeld op nascholing te gaan.
Pedagogische, didactische, vakinhoudelijke expertise opbouwen doe je een leven lang.

We werken vaak samen met:

Don Bosco Vorming & Animatie

Don Bosco Vorming & Animatie wil de salesiaanse organisaties ondersteunen bij het realiseren van hun permanente opdracht: het bieden van kwalitatief hoogstaande hulpverlening, onderwijs, begeleiding en animatie vanuit het perspectief van Don Bosco.
Het team werkt aan de deskundigheid en bewogenheid van mensen om de salesiaanse visie en aanpak in hun persoon, werk en organisatie te integreren en dit ook verder door te geven aan anderen.

Meer info: Don Bosco vorming & animatie

Het Eeckhoutcentrum

Het Eeckhoutcentrum heeft een sterke reputatie. Een gekwalificeerd team werkt aan een aanbod van kwaliteitsvolle nascholing voor alle segmenten en niveaus uit het onderwijsveld en dit via stuurgroepen waarin de partners en het werkveld vertegenwoordigd zijn. Op die manier linken we vernieuwende wetenschappelijke inzichten aan een realistische onderwijspraktijk.

Meer info: Het Eeckhoutcentrum

Centrum Nascholing Onderwijs

Het Centrum Nascholing Onderwijs organiseert als universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel nascholing voor leerkrachten, middenkaders, directies en andere betrokkenen uit het onderwijsveld. CNO werkt ook schoolgerichte cursussen, seminaries en studiedagen uit op aanvraag in de scholen.

Meer info: Centrum Nascholing Onderwijs

Pedagogisch didactisch centrum

De nascholingsdienst concretiseert en organiseert vormingsinitiatieven die op aansturing van de begeleiders kunnen worden aangereikt aan directies, klasleraren en andere medewerkers waarmee zij hun deskundigheid kunnen verbreden en verdiepen.

Meer info: Pedagogisch didactisch centrum

Pedagogische begeleidingsdienst van de salesianen van Don Bosco

De pedagogische begeleidingsdienst van de salesianen van Don Bosco ondersteunt de scholen van het DBOC met vakdidactische begeleiding van leergebieden, studiegebieden en vakken.

Meer info: Pedagogische begeleidingsdienst van de salesianen van Don Bosco

VVKSO

Ook het VVKSO heeft een ruim naschoilingsaanbod.

Meer info: VVKSO