Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Nieuws

Alsof het nooit anders geweest is...

Na een weekje school zit Don Bosco weer vol leven. De eerstes hebben hun kennismakingsmomenten achter de rug en krijgen hun eerste echte lessen. De derdes, die vaak in een nieuwe klasgroep terechtkomen, hebben al een zonnige teambuilding achter de rug. En deze week is het aan de vijfdes en de zesdes: met respectievelijk ZIA en een supersportdag zetten ook zij het schooljaar goed in. Heerlijk om te zien, die honderden vrolijke gezichten. Heerlijk om te horen, het rumoer in de gangen en de speelplaats. Heerlijk om te voelen, we zijn weer helemaal terug!

We wensen iedereen een fantastisch schooljaar toe!

ouder recenter