Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leefdagen

RSV-dagen vierdes

Vanzelfsprekend komt seksualiteit aan bod tijdens de lessen. Vakken als godsdienst, natuurwetenschappen en biologie besteden er aandacht aan vanuit een vakspecifieke invalshoek.

Maar we willen meer doen.
We willen onze jongeren op weg helpen om vanuit een gezond eigenwaarde een positieve beleving van relaties en seksualiteit te ontwikkelen. We hopen dat zij groeien in relatiebekwaamheid.

Daartoe organiseren we voor onze vijftienjarigen (vierde jaar) een vormingsdag rond relationele en seksuele voorlichting.

Tijdens die RSV-dag krijgen de leerlingen de gelegenheid om na te denken over hun eigen beleving, gedrag en mening aangaande relaties en seksualiteit. In vier verschillende werkwinkels komen methodieken als denkoefeningen, inlevingsspel en rollenspel aan bod.
Onze leerlingen krijgen duidelijke en eerlijke informatie rond wat ze willen weten ene bespreken/ groepsdruk weerstaan, gevoelens kunnen uiten, rustig over seksualiteit kunnen spreken, …

Deze dag vindt plaats buiten school. de vertrouwde omgeving van een kleine klasgroep wordt begeleid door CLB-medewerkers, externe experten en leerkrachten die een vorming hebben gevolgd bij Sensoa.