Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Nieuws

Try-out doorlichting

Op maandag 12 en dinsdag 13 oktober komt de onderwijsinspectie langs op DBZ. De inspecteurs willen de betrouwbaarheid van hun instrumentarium testen. De centrale onderzoeksvraag van de doorlichting is: “In welke mate begeleidt de school (kwetsbare) leerlingen op het vlak van leren?”
Deze vraag spitst zich toe op de kerntaak van een school. Hopelijk levert het interessante feedback op voor de ontwikkeling van onze school.

ouder recenter