Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Nieuws

Veertigdagentijd

Kan VASTen LOSKOMEN zijn?
Loskomen van eigen belang.
Loskomen van meer en meer.
Loskomen van vooroordelen.
Loskomen van principes.

Kan VASTen dan OPKOMEN worden?
Opkomen voor rechtvaardigheid.
Opkomen voor menswaardigheid.
Opkomen voor verbondenheid.
Opkomen voor eenheid.

Kan deze vasten
loskomen zijn van jezelf
om wereldwijd op te komen
voor de anderen?

Antoon Vandeputte.

ouder recenter