Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

School met visie

Visie op pastoraal

Mag een TegenGas-boete net dat ietsje meer zijn?

‘Herderlijke zorg voor mensen’, zo zou je pastoraal kunnen omschrijven.

Wij kiezen ervoor om de idee van ‘herderlijke zorg’ sterk te promoten, zodat alle collega’s aanvoelen dat zij – elk op hun eigen manier en met hun eigen talenten – kunnen bijdragen aan een pastorale sfeer in onze school. Als opvoeders zijn we immers dagelijks bezig met zorg, zeker in een Don Boscoschool.

Wij hopen en geloven dat concrete ontmoetingen tussen mensen uiteindelijk vragen oproepen naar de diepere grond en inspiratie van dat pastorale handelen. Pastoraal begint daarom voor ons op het werkterrein. Vanuit de omgang tussen leerkrachten en leerlingen groeit een broodnodige zorgzame onderstroom.
De wijze waarop wij aandacht hebben voor leerlingen, in het bijzonder voor hen die dreigen uit de boot te vallen of die het (tijdelijk) wat moeilijker hebben, is daarom een eerste en fundamentele uitdrukking van onze herderlijke zorg. Pastoraal is dan ook altijd en overal mogelijk: tijdens de lessen, tijdens de vele middagactiviteiten, tijdens de ‘kapelmomenten’, of zelfs voor en na de schooluren.

Schoolpastoraal wordt gecoördineerd en geanimeerd door de Pastorale animatiegroep (PAG). Dit betekent allereerst dat de PAG iedereen wil bemoedigen en bevestigen die dag in dag uit probeert leerlingbetrokken te handelen. De PAG wil impulsen geven zodat jongeren en collega’s de kans krijgen om stil te staan en na te denken. De PAG creëert mogelijkheden om God op het spoor te komen. Heel belangrijk is een sfeer van ‘mogen’ en van ‘aanbieden’. De PAG hoopt dat jongeren die op DBZ afstuderen een openheid hebben voor het diepere levensmysterie, God niet als een taboe ervaren en respect en interesse hebben voor het christelijk gedachtegoed. Jongeren kunnen dan verder bouwen om uiteindelijk tot een eigen mens-, wereld- en Godsbeeld te komen.

De PAG in Don Bosco Zwijnaarde is een heterogene groep. Vanuit die rijkdom werkt de PAG creatief initiatieven uit op maat van de drie leeftijdsgroepen, waardoor het dagelijkse leven meer kleur en diepte kan krijgen.

Wij willen geen deuren forceren, maar wel langzaam deuren openen die tot nu toe gesloten bleven.