Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Als vrije school maken we deel uit van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen ziet het als zijn taak om:

  • aan visie-ontwikkeling te doen en die visie te laten tot stand komen in overleg met de aangesloten scholen;
  • de scholen, scholengemeenschappen en schoolbesturen ondersteuning te geven op pedagogisch, administratief-juridisch en organisatorisch-beleidsmatig vlak;
  • de belangen van scholen, scholengemeenschappen en schoolbesturen te behartigen;
  • met de scholen, scholengemeenschappen en schoolbesturen te communiceren over onderwijsaangelegenheden, zowel uit het Verbond naar de scholen als omgekeerd;
  • de scholen en scholengemeenschappen zelfontplooiingskansen te geven, vanuit een geloof enerzijds in autonomie en grote beleidskracht, anderzijds in samenwerking tussen de vrije scholen.

Meer info

Katholiek Onderwijs Vlaanderen