Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Prioriteiten voor de toekomst

Welwillende aanwezigheid

Op DBZ is de welwillende aanwezigheid van de leerkrachten bij de leerlingen primordiaal.

Die relatie vertalen we in concrete gedragingen zoals welgezindheid, vriendelijkheid en meelevendheid, vooruitziendheid en interesse (letterlijk: ertussen staan).

Onze gids daarbij is de figuur van Don Bosco. Welwillende aanwezigheid is de kern, de essentie van het opvoedingssysteem van Don Bosco. Het is de kracht, de eigenheid en de sterkte van onze school. Als de welwillende aanwezigheid verdwijnt, verliest de school zijn ziel.

Het blijft voor elke collega een dagelijkse uitdaging om elke leerling steeds opnieuw welwillend tegemoet te gaan. Want soms is een leerling lastig, arrogant of onbeleefd.

We kunnen niet elk gedrag tolereren en moeten durven te begrenzen. En toch: naast het onaanvaardbare gedrag van de leerling staat zijn persoon, die onze welwillendheid aanspreekt.