Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leerzorg en hulpmiddelen

Cel Leerlingbegeleiding

Leerlingen hebben af en toe extra zorg nodig.

Onze graadcoördinatoren hebben geregeld overleg en werken heel nauw samen met het CLB-schoolteam, de directie en een leercoach om noden op te vangen in alle discretie.

Op vraag van een ouder, leerling, klassenleraar of vakleerkracht wordt overleg gepleegd en discreet teruggekoppeld. Noodzakelijke informatie wordt zorgvuldig genoteerd in het leerlingvolgsysteem.