Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Wie doet wat

Leercoaches

Het is de zorg van de school om bij elke jongere optimale leerresultaten te bereiken. We stellen vast dat sommige jongeren af en toe moeilijkheden ervaren op hun leerpad. Daarom versterken drie leercoaches het zorgteam van onze school.
  • Anne De Paepe (eerste graad)
  • Mariëlle Eussen (tweede graad)
  • Chris Cobbaut (derde graad)

De coaches zullen op drie terreinen actief zijn:

Individueel handelingsplan

Bij het begin van het schooljaar zullen de leercoaches, in samenwerking met de cel leerlingbegeleiding, voor elke leerling met een leerstoornis een individueel handelingsplan opstellen. Dit zal gebeuren in samenspraak met de leerling en de ouders. Voor alle betrokken leerkrachten zal dit handelingsplan een leidraad vormen.

Ondersteuning voor het korps i.v.m. leren leren

Optimale leerresultaten bereiken is een zorg van elke leerkracht, maar die uitdaging kan soms érg groot zijn. De leercoaches willen elke leerkracht met vragen of problemen graag beluisteren en assisteren. Ze willen voor alle collega’s een aanspreekpunt zijn en hun expertise doorgeven: van een sterker en professioneler korps kan elke leerling op zijn beurt de vruchten plukken.

Individuele begeleiding

Wanneer een leerling, een ouder of een leerkracht oordeelt dat een tijdelijke individuele begeleiding nodig is om het leerproces opnieuw op het goede spoor te brengen, dan kan op dat moment de leercoach ingeschakeld worden. De leercoach gaat dan met de leerling zelf op zoek naar de oorzaak van de leerproblemen. Samen gaan ze dan op weg gaan om het leren opnieuw positief en succesvol te maken.
De leercoach volgt de evolutie op en geeft de nodige feedback.