Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Vakken

Esthetica

Esthetica, een vak part?

Jazeker. Dit merkwaardige vak wordt gegeven in de derde graad.

  • Merkwaardig, omdat het ingeroosterd wordt.
    Een school moet in de aso-richtingen van de derde graad één uur esthetica organiseren, een tweede uur mag. Onze school heeft ervoor geopteerd twee uren te geven, één in het vijfde, en één in het zesde jaar.
  • Merkwaardig, omdat het compleet nutteloos is.
    Het bereidt niet voor op hoger onderwijs, enkel op het leven. Het laat de bijna volwassen leerlingen kennismaken met die producten van de medemens die men gemeenzaam kunst noemt.

In de klas …

In de lessen wordt een zeer onvolledig chronologisch overzicht gegeven van de hoogtepunten in de kunstgeschiedenis. In het vijfde jaar ligt de nadruk vooral op het leren kijken naar en waarderen van beeldende kunst, in het zesde jaar worden aspecten van de muziek belicht.

… en daarbuiten

Esthetica is nooit ver weg als er in de derde graad parascolaire uitstappen georganiseerd worden.

We combineren esthetica met aardrijkskunde voor stadsexploraties in Antwerpen en Oostende.

De vakgroepen geschiedenis en esthetica richten al enkele jaren een “Gentdag” in, met de bedoeling de meest nabije en toch zo onbekende stad van naderbij te leren kennen: als openluchtmuseum van de gotiek en van de negentiende eeuw.

Over de lesgrenzen heen

Ook met andere vakken wordt samengewerkt. Met Nederlands bijvoorbeeld. Een grote kijkopdracht wordt via het vak Nederlands in een paper gegoten. Meestal gaat aan het uitvoeren van deze taak een verplicht (individueel) museumbezoek vooraf.

En verder…

… hoeft het geen betoog dat de leerkrachten esthetica alle initiatieven stimuleren die te maken hebben met cultuurbeleving op DBZ.