Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Vakken

ICT als vak en ICT in de vakken

Leren over en met ICT wordt gestuurd door wat de leerplannen en de (vakoverschrijdende) eindtermen opleggen.

Leren over ICT komt als apart vak voor in de eerste en tweede graad. Hoe je van start gaat met ICT, lees je hier.
Er is daarnaast ook ruimte voor leren met ICT, geïntegreerd in bestaande leervakken. ICT wordt overal ingezet als middel om beter leren en onderwijzen te realiseren. De iPad als persoonlijk leermiddel geeft ons veel extra mogelijkheden.

ICT in de eerste graad

In de eerste graad is er geen apart vak informatica of ICT. We leren de eerstes en tweedes ICT-vaardigheden aan door een combinatie van:
 • drie kickstartlessen (lesblokken van telkens twee lesuren) in het begin van het schooljaar
 • leerplandoelstellingen die verspreid over allerlei vakken aangeleerd en ingeoefend worden
 • een talentenatelier in de eerstes i.v.m. programmeren
 • vanaf schooljaar 2020–2021: een extra vak rond ICT en computationeel denken in de tweedes

Het vak informatica in de 2e graad

Leren over ICT komt onder de naam “informatica” als apart vak met één wekelijks lesuur enkel voor in de tweede graad. De hoofdlijnen van het recent vernieuwde leerplan zijn:
 • kennismaking met computers, netwerken, internet
 • tekstverwerking, rekenblad, presenteren, met daarbij een speciale klemtoon op online (samen)werken bv. via Google Apps
 • beperkt gegevensbeheer
 • beperkte audio- en videobewerking
 • algoritmisch denken (in bepaalde richtingen).

ICT geïntegreerd in de vakken

In de andere vakken wordt ICT geïntegreerd als middel om beter leren en onderwijzen te realiseren.

Elke leerkracht neemt zelf het initiatief om met de verschillende online platformen (Smartschool, Google Workspace, Office 365, iCloud, …) aan de slag te gaan om zijn vak digitaal te ondersteunen. Vaknieuws, documenten met lesmateriaal, weblinks, remediëringsoefeningen, samenwerkingsmodules, … De mogelijkheden zijn onuitputtelijk en kunnen een welkome aanvulling vormen op het leer- en werkboek.

In de tweede en derde graad geldt voor bepaalde vakken de verplichting om aan onderzoekscompetentie te werken. De opeenvolgende stappen van de daarbij veelgebruikte OVURR-werkmethode tonen waar ICT ondersteunend kan ingezet worden:
 • Oriënteren = gericht informatie verzamelen/ordenen/bewerken
 • Voorbereiden = onderzoeksvragen formuleren, bronnenonderzoek, onderzoeksplan
 • Uitvoeren/verwerken = gegevens verwerven > verwerken > conclusies
 • Rapporteren = onderzoeksresultaten: presentatie, tekst, website
 • Reflecteren = evaluatie en bijsturen van het onderzoeksproces.

Een aantal vakken maakt daarnaast intensief gebruik van eigen websites en online lesmateriaal (voor sommige moet je aanmelden met een DBZ-account):

Seminaries i.v.m. ICT in de derde graad

In de derde graad worden onder de naam seminaries keuzevakken aangeboden waarbij afhankelijk van hun studierichting de leerlingen ook voor ICT-gerichte seminaries kunnen opteren (worden enkel ingericht mits voldoende belangstelling). Enkele voorbeelden:
 • digitale communicatie & webdesign
 • digitale communicatie & beeldbewerking
 • webdesign
 • programmeren en netwerken
 • vormgeving & communicatie.