Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leerzorg en hulpmiddelen

Inhaallessen en taalhulp

Voor leerlingen die een poosje afwezig zijn geweest of die een bepaald leerstofdeeltje nog niet voldoende beheersen, organiseren we eenmaal per week van 16.10 uur tot 17 uur inhaallessen Frans, wiskunde en Latijn in de eerste graad, inhaallessen wiskunde in de tweede graad.

Een vakleerkracht ondersteunt de leerlingen. Hij geeft bijvoorbeeld extra uitleg of helpt bij het zoeken naar de juiste leerstrategie.
Het initiatief voor de inhaalles kan uitgaan van de vakleerkracht, de leerling of de ouders.

We bieden in de eerste graad ook extra taalhulp (Nederlands) aan kinderen met een specifieke taalachterstand (bv. thuistaal niet-Nederlands).

De praktische regeling verloopt in de eerste graad via de directeur, Danny De Waele of de graadcoördinator, Hendrik Provost, in de tweede graad via de graadcoördinator, Pieter Blomme.