Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Engagement

Milieuzorg op school

Verantwoordelijkheid leren opnemen heeft zeker een ecologische dimensie: respect voor de natuur zoals ze zich als gave en opgave aan de mens aandient.

Het is geen evidentie om te mobiliseren, sensibiliseren en motiveren. Elders niet, hier niet.
Er is nog een lange weg te gaan. Onze school zet kleine stappen. We geven voorzetten, speldenprikken om onze leerlingen bewust te maken.
Ons MOS-team, een mix van enthousiaste leerkrachten en leerlingen, geeft geregeld een ferme voorzet om ons milieubewustzijn te stimuleren.

MOS

We gebruiken bewust dezelfde benaming als de overkoepelende organisatie. MOS is een gekend letterwoord, leerlingen horen de naam ‘MOS’ namelijk ook al vallen in de basisscholen.

De MOS-coördinatie van de Vlaamse overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) staat in voor de inhoudelijke, educatieve, organisatorische en informatieve sturing van het project. Ze zorgen er met andere woorden voor dat we niet alleen staan om het milieuproject op onze school te realiseren.

De concrete invulling is natuurlijk voor de school zelf.

Aan het werk!

Jaarlijks engageren zich leerkrachten én leerlingen, voornamelijk in de eerste graad, om enthousiast mee te werken aan een school waar milieuzorg belangrijk is.

Per jaar kiezen we een MOS-thema uit de vijf voorgestelde thema’s: afvalpreventie, energie, natuur op school, verkeer en water.

Wat we zoal concreet doen?
  • sensibiliseringactie m.b.t. gescheiden afval (vuilnisbakken pmd, rest, papier, gft) tijdens de ontmoetingsdag voor eerstes,
  • milieuopdracht tijdens het feest van Don Bosco,
  • posterwedstrijd in de eerste graad over sluiten van deuren (energie),
  • workshops rond creatief werken met afvalmateriaal in de tweedes,
  • milieuspotters in de eerste graad: elke middag bij het verplichte middagspel is een klas verantwoordelijk voor het opruimen van de speelplaats en het verzamelen van gft-inhoud,
  • inzamelactie van kapotte gsm’s,
  • verplaatsing bij grote activiteiten zoals sportdag (tweedes) of toneelvoorstelling eerstes gebeurt per fiets,
In 2008 behaalden we met de 1ste graad van onze school het eerste MOS-logo.

Sing for the Climate

De leerlingen van het seminarie mens- en natuurwetenschappen (schooljaar 2017-2018) namen onder begeleiding van Stephanie Verplaetse deel aan het STEM-klimaat project ‘Road2ZeroEmission’. Samen met CALL (clean air lovers & lobbyists) en VIVES hogeschool voerden de leerlingen CO2- en fijnstofmetingen uit op het schooldomein en in de omgeving van de school. Vooral door de tegenvallende resultaten aan de rotonde beslisten de leerlingen een campagne op te starten om de CO2-uitstoot rond de schoolomgeving te doen afnemen.

Het filmpje Sing for the Climate werd het promofilmpje om hun campagne te starten. Zo organiseerden ze in samenwerking met de PAG een CO2-arme sobere maaltijd, een CO2-arme week met uitdagingen voor leerlingen uit het eerste jaar waarbij de fiets telkens centraal stond en ontwikkelden ze een quiz rond CO2 voor leerlingen uit het eerste jaar.
Het liedje werd ingezongen door het koor van DBZ ‘Kooriander’ onder leiding van Debby De Smet, de leerlingen van het seminarie en enkele leerkrachten en directieleden. De samenwerking met de Boskey Band van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem en oud-leerling Bart Robbens (film) maakte het een onvergetelijke ervaring voor iedereen. Het filmpje was een startpunt, nu is het aan de school en de leerlingen om werk te maken van een degelijk klimaatbeleid en acties uit te werken