Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leerzorg en hulpmiddelen

Oudercontact

In een gedeelde zorg voor onze leerlingen vinden ouders en school elkaar.

We organiseren twee keer twee geroosterde oudercontacten. De oudercontactavonden liggen vast in de schoolkalender.

Ook de dag van de proclamatie van de semesterrapporten in december en juni zijn alle leerkrachten op school aanwezig. Ouders en leerlingen kunnen die dag zelf nog de proefwerkresultaten en remediëringstrajecten bespreken.

Ouders kunnen daarnaast natuurlijk op elk moment contact opnemen met de directie, de graadcoördinatoren, de klassenleraar of een vakleerkracht.

Oudercontact met de klassenleraar

We organiseren zowel in het eerste als het tweede semester een overlegmoment met de klassenleraar. Hij is geïnformeerd door de collega’s-vakleraren en bespreekt met de ouders de leer- en leefhouding, bevestigt graag waar het goed gaat en stelt remediëringsinitiatieven voor waar het minder lukt.
Die contactmomenten zijn bovendien ideale gelegenheden om samen het studietraject van de leerling te bespreken. Studiekeuzebegeleiding is immers een gedeelde zorg van ouders, leerling en leerkrachtenteam.

Online inschrijven voor het oudercontact met de klassenleraar kan je op onze oudercontactapplicatie.
Info en logingegevens ontvang je vóór het eerste oudercontact.
Bij de registratie staat duidelijk aangegeven waar en wanneer het oudercontact plaatsvindt.

Oudercontact met de vakleraar

Zowel de vakleraar als de ouders kunnen – indien nodig – een oudercontact met een vakleraar aanvragen. Elke ouder wordt persoonlijk verwittigd waar en wanneer de afspraak met de vakleraar plaatsvindt.

Alle georganiseerde oudercontacten van dit schooljaar, vind je in de schoolkalender.

Heb je een zorgvraag? Pak de telefoon, kom langs en klop aan, stuur ons een mailtje … Wie je voor welke vraag kan aanspreken, vind je op de pagina Zorgvragen & hulpwegwijzers.

Voor praktische vragen i.v.m. de regeling van het oudercontact, contacteer je best Stijn De Groote.