Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

Leerzorg en hulpmiddelen

Begeleiding studiekeuze

Leerlingen moeten geregeld hun studietraject bijsturen.

We willen onze leerlingen informeren en adviseren.

Informeren rond studiedomeinen

  • Leerlingen en ouders worden geregeld uitgenodigd op specifieke infoavonden. We beperken ons daarbij niet tot de studierichtingen die onze school organiseert. Er zijn infoavonden voor ouders van respectievelijk eerste-, tweede- en vierdejaars.
  • Onze CLB-medewerkers geven tijdens de lessen en onder de middag informatie aan onze leerlingen die voor een keuzemoment staan.
  • We doen graag een beroep op leerlingen en oud-leerlingen. Hun getuigenissen en beleving zijn een waardevolle insteek.
  • Onze zesdejaars trekken naar de Sid-Inbeurs (een studie-informatiebeurs waar universiteiten en hogescholen vertegenwoordigd zijn).
  • Er worden folders aangeboden in onze bibliotheek.
  • Wie wil kan de onderwijskiezer raadplegen.

Adviseren rond studiekeuze

Vakleerkrachten, klassenleraar, graadcoördinator, directie en CLB overleggen en geven advies. Ze komen samen tijdens klassenraden om de studietoekomst van elke individuele leerling te bespreken.

De klassenleraar gaat inividueel in gesprek met leerlingen die nood hebben aan expliciete begeleiding.

Oudercontacten zijn belangrijke overlegmomenten om het leertraject en de studiekeuze te bevestigen en bij te sturen.

De rapportcommentaren geven geregeld advies in verband met studiekeuze.