Don Boscocollege Zwijnaarde

School met zin

ICT

Pilootproject: iPads in de derdes

Op onze school hebben we al een hele weg afgelegd wat betreft het inzetten van technologie in het algemeen en persoonlijke toestellen in het bijzonder in de les en bij het leren. We denken eraan om dat op grote schaal in te zetten in de loop van de komende jaren: voor elke leerling een eigen toestel als leermiddel. Om die keuze weloverwogen te maken en om die stap voor te bereiden, organiseren we vanaf schooljaar 2019–2020 een pilootproject op kleinere schaal.

De bedoelingen van dit pilootproject zijn o.a.: onze expertise uitbreiden, bijleren en bijsturen, het comfort voor leerlingen en leerkrachten vergroten, bekijken hoe we verder uitbreiden.

Waarom slaan we deze weg in?

Samen met tal van onderwijsspecialisten en op basis van de onderwijshervormingen en nieuwe leerplannen, zijn we ervan overtuigd dat dit de way to go is: digitalisering raakt steeds dieper geworteld in onze maatschappij en doordringt de leefwereld van iedereen, jong en oud, professioneel en in de vrije tijd. Onze leerlingen daar verstandig en constructief leren mee omgaan behoort tot onze onderwijstaak.
We zijn daar op onze school al lang mee bezig. Nu al ervaren heel wat collega’s dat technologie inzetten kan leiden tot actievere betrokkenheid, snelle en gerichte feedback voor zowel leerling als leerkracht, gedifferentieerd lesgeven, onderwijs meer op maat van talenten en mogelijkheden, aanwakkeren van creativiteit, digital skills en mediawijsheid ontwikkelen, enz… We denken dat de tijd rijp is om dit op grotere schaal te gaan doen en élke leerling die kansen te bieden.

Boeken en cursussen worden helemaal niet overboord gegooid: we zetten de iPad in als een krachtig, digitaal leermiddel náást alle andere bestaande leermiddelen. Beschouw de iPad dus als een verlengstuk van de boeken, de cursussen en de agenda.

Voor wie?

Leerlingen die in het derde jaar kiezen voor de richting wetenschappen of Latijn (met 5u wiskunde) dienen een keuze te maken: ofwel in een klas met een persoonlijke iPad, ofwel in een klas zonder persoonlijke iPad maar met de aankoop van een grafisch rekentoestel.
Deze keuze maak je bij de inschrijving in de eerste week van juli. De keuze geldt voor twee jaar (de duur van het pilootproject).

Kostprijs?

Wie kiest voor een iPadklas koopt geen grafisch rekentoestel. Voor de iPad zijn er drie mogelijkheden:
  1. aankoop via de school
  2. leasing voor twee jaar (na twee jaar geef je de iPad terug af)
  3. gebruik eigen iPad: onder voorwaarden (minstens iPad Air 2; de iPad wordt ingediend bij de ICT-dienst, helemaal gewist en tijdelijk onder beheer van de school gebracht, zie info hieronder bij de FAQ’s)

FAQ’s

De meeste veelgestelde vragen zijn verhuisd naar de algemene iPad-FAQ’s. Hieronder lees je enkele vragen die specifiek zijn voor het pilootproject.

Hoe lang loopt dit pilootproject?

Het pilootproject loopt gedurende twee schooljaren. Wie instapt, maakt dus een keuze voor het derde en het vierde jaar. De deelnemende leerlingen en leerkrachten doen dus gedurende de hele tweede graad ervaring op.

terug naar boven

Waarom enkel in het derde jaar? Waarom niet alle richtingen?

Er is op school al heel wat ervaring met iPads en technologie in de klas, maar werken met persoonlijke toestellen is nieuw. Onze school kiest ervoor om eerst ervaring op te doen in een pilootproject op beperkte schaal. Zo zijn we sterker gewapend wanneer we de iPad op grotere schaal uitrollen.
We kiezen het derde jaar o.w.v. de combinatie van opgebouwde ervaring de voorbije jaren en enthousiasme om te gaan uitbreiden. Aangezien de leerlingen met een persoonlijke iPad in aparte klassen gaan zitten, nemen we in de derdes de twee richtingen met het meeste leerlingen, nl. wetenschappen en Latijn (met 5u wiskunde). Wanneer we het pilootproject uitbreiden, zullen andere richtingen en/of jaren ook kunnen instappen.

terug naar boven

Gaan andere klassen dan niet met iPads werken?

Het huidig systeem van in de klas werken met uitleentoestellen van de school (koffers met iPads, laptops en pc-klassen) blijft bestaan, zowel voor derdes die niet instappen in het pilootproject als voor andere jaren. Het grote — en wezenlijke — verschil is dat de leerlingen van het pilootproject altíjd de kans hebben om hun iPad te gebruiken en het toestel ook buiten de les altijd ter beschikking is. In de andere klassen gebeurt dat slechts sporadisch.

De eindtermen, leerplandoelstellingen en lesinhouden zijn voor iedereen dezelfde: met of zonder iPad, alle derdes zullen dezelfde doelen bereiken. De manier waarop zal voor een stuk het verschil maken: wie instapt in het pilootproject krijgt de kans om meer vertrouwd te raken met eigentijdse leermiddelen, digital skills te ontwikkelen en die dieper te verweven in het leren.

terug naar boven

Gaan andere jaren ook de kans krijgen in een volgend schooljaar?

Het pilootproject loopt hoe dan ook twee schooljaren. In de loop van het eerste schooljaar evalueren we het al. Daar hoort ook bij: bekijken of en hoe we uitbreiden. Het zou dus kunnen dat we op termijn ook starten in andere leerjaren en richtingen.

terug naar boven

Wat gebeurt er na het pilootproject?

Dat is nog niet beslist. In de loop van het eerste schooljaar komt er een evaluatie. Daarbij bekijken we of er wordt uitgebreid, hoe en hoe snel we dat doen, etc. We achten de kans groot dat op termijn elke leerling op DBZ een eigen toestel als leermiddel heeft.

terug naar boven

Gaat dit ooit verplicht worden voor iedereen?

We gaan ervan uit dat de kans erg groot is dat elke leerling ooit over een eigen toestel beschikt dat in de les en daarbuiten wordt ingezet als persoonlijk leermiddel. A.d.h.v. dit pilootproject bekijken we op kleinere schaal hoe we dit later ruimer kunnen implementeren. De kans is dus reëel dat we in de toekomst starten met 1:1 (“1 op 1” = een toestel voor elke leerling) voor iedereen.

terug naar boven